Wet open overheid

Workshop Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. 

De kern van de wet bestaat uit twee verplichtingen voor gemeenten: 

  • Het actief openbaar maken van informatie in elf categorieën, zoals onderzoeken, beschikkingen en klachten;
  • Het op orde brengen van de informatiehuishouding van gemeenten, inclusief de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie.

Naar verwachting treedt de wet in 2021 in werking. Het is onze ambitie om de implementatie van de Woo op lokaal niveau gezamenlijk aan te pakken en te komen tot een plan van aanpak.

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld om samen een strategie te ontwikkelen en niet zozeer om deelnemers te informeren. Daarom verwachten wij dat de deelnemers al kennis hebben van de Woo en een beeld hebben van hoe ze die in hun organisatie zouden kunnen implementeren. We zijn op zoek naar deelnemers met diverse achtergronden. Zowel wat betreft de gemeente waarvoor ze werkzaam zijn – qua regio en grootte – maar ook qua vakgebied: beleidsmedewerkers, medewerkers informatievoorziening, archivarissen, juristen en strategen.

Praktische informatie en aanmelden

De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2019. De tweede op dinsdag 22 en 23 woensdag oktober. Ze zijn gelijk aan elkaar in opzet. Op dag 1 staan de uitdagingen, knelpunten en discussiepunten voor implementatie centraal. Op dag 2 het vormgeven van een implementatiestrategie en de langetermijnvisie. 

U kunt zich al aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Met vragen en opmerkingen over de bijeenkomsten kunt u contact met ons opnemen.