Webinar ‘Van crisis naar economisch herstel’

Webinar ‘Van crisis naar economisch herstel’

Corona heeft onze economie hard geraakt. Veel ondernemers zitten in zwaar weer of zijn inmiddels failliet gegaan. De steunmaatregelen en noodfondsen zijn niet genoeg om de lokale economie draaiende te houden.

Een herstelplan maken

Daarom is het belangrijk om nu naar een vorm van herstel te kijken. Na te denken over een aanpak die zowel duurzaam als flexibel is: binnen de bestaande maatregelen én vooruitlopend op een verdere heropening van de economie. En vooral: een aanpak waar ondernemers écht behoefte aan hebben.

Successen en knelpunten

VNG Realisatie organiseert daarom een verdiepend webinar: ‘Van crisis naar economisch herstel’ op dinsdag 20 april over het ‘hoe’ van herstelplannen met onder andere Boaz Adank, wethouder in Breda en voorzitter van de pas opgerichte Taskforce economisch herstel.
Bent u al gestart met het maken van een herstelplan en welke stappen heeft u al gezet? Waar loopt u nog tegenaan? Samen kijken we naar wat gemeenten nu al succesvol inzetten en waar de knelpunten liggen om met herstel aan de slag te gaan. Ook bespreken we daarbij mogelijke randvoorwaarden voor de uitvoering, zoals:

 • Hoe maak ik gebruik van data in het proces naar herstel?
 • Hoe houd ik een herstelplan dynamisch?
 • Hoe maak ik een herstelplan samen met ondernemers?
 • Hoe maak ik goed gebruik van de regionale en landelijke structuur?

Programmaonderdelen

 • Introductie: Boaz Adank, wethouder van de gemeente Breda en voorzitter van de Taskforce Herstel Economie, opent het webinar en geeft een toelichting op de Taskforce.
 • Interview ‘samen herstelbeleid maken’ met gespreksleider Franka de Vilder, projectleider Betere Dienstverlening en Regelgeving (VNG Realisatie) en onder andere:
 • Pieter-Paul van der Wouw, senior beleidsmedewerker Economie en Cultuur bij de gemeente Maastricht.
 • Bas van Rijsbergen, concerndirecteur ruimtelijk-economische ontwikkeling bij de gemeente Breda.
 • Werksessies: Verkenning randvoorwaarden in effectieve lokale herstelaanpak. We gaan in subgroepen uiteen en bespreken met elkaar de verschillende successen en knelpunten.
 • Daarnaast is er bij elk programmaonderdeel ruimte voor het stellen van vragen.

Voorbereiding

Als voorbereiding op het webinar gebruiken we graag uw input. Wilt u van tevoren uw antwoord op de volgende vragen aan ons doorgeven? Stuur dit aan kayleigh.hoogenboom@vng.nl.

 • Bent u gestart met een herstelaanpak?
 • Heeft u tips en trucs voor andere gemeenten?
 • Waar loopt u tegenaan in het proces naar een herstelplan?

U kunt zich voor het webinar aanmelden op dit formulier.