Webinar Inzichten in ideale dienstverlening werk, inkomen, schulden & inburgering

Webinar Inzichten in ideale dienstverlening werk, inkomen, schulden & inburgering

Hoe ziet de ideale gemeentelijke dienstverlening eruit vanuit het oogpunt van de inwoner? En wat vraagt dat van de verschillende disciplines, zoals ICT, werkprocessen en wetgevingen? Samen met veel inwoners, gemeenten en anderen heeft VNG afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de ideale klantreizen. De resultaten en inzichten die we hebben opgedaan, willen we graag aan u terugkoppelen tijdens het webinar op dinsdag 14 december van 15.00 tot 16.30 uur.

Hoe laten we dienstverlening, ondersteund door informatievoorziening en gegevensuitwisseling, in de domeinen werk, inkomen, schulden & inburgering optimaal aansluiten bij de behoefte van de inwoner? Om deze vraag te beantwoorden heeft VNG vanaf juni 2020 samen met veel inwoners, gemeenten en andere deskundigen gewerkt aan de ontwikkeling van de ideale klantreizen (met behulp van de service blueprint-methodiek). Hierbij is ook gekeken naar wat nodig is aan landelijke en lokale informatievoorziening, ‘uitvoerbaar’ beleid en wet- en regelgeving om de dienstverlening te verbeteren. De klantreizen hebben geleid tot master-klantreizen per domein waarmee gemeenten aan de slag kunnen. 

Programma webinar

  • Tijdens het webinar lopen we samen met u door de resultaten en inzichten die we afgelopen anderhalf jaar hebben opgehaald. 
  • We kijken naar de samenhang over de domeinen heen. 
  • U krijgt informatie en handvatten hoe u zelf aan de slag kunt met de master-klantreizen en de opgedane inzichten. 

Grote betrokkenheid van gemeenten, inwoners en andere deskundigen

Bij de ontwikkeling van de klantreizen zijn afgelopen anderhalf jaar enorm veel mensen betrokken geweest. Natuurlijk veel inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals uit de uitvoering maar ook vrijwilligers van verschillende organisaties zoals Humanitas, Vluchtelingenwerk, Landelijke st. thuisadministratie, collega’s van SAM, Divosa, NVVK, UWV, SZW, BZK en schuldeisers als CJIB et cetera. Hierdoor hebben we veel inzicht gekregen in het dienstverleningsproces vanuit verschillende perspectieven. 

We hebben gebruikgemaakt van de Service Blueprint-methodiek, een methodiek die zorgt voor ‘een blauwdruk’ van de ideale dienstverlening en die inzichtelijk maakt welke disciplines betrokken zijn zoals ICT, werkprocessen, KPI’s en wetgeving. Om deze reden hebben er ook verdiepingssessies plaatsgevonden met informatie-architecten, i-managers, juristen, beleidsmensen en dienstverleningsadviseurs.

Professional uit de uitvoering over de klantreis-sessie:
"We werden samen aan het werk gezet om vernieuwend te denken en je te verplaatsen in degene waar je het voor doet, een mooi proces!" 

Toegevoegde waarde voor gemeenten en ketenpartners

De diverse klantreizen hebben geleid tot een master-klantreis en Service Blueprint per domein. Voor gemeenten (en partners) geeft de master-klantreis bouwstenen:

  • om de processen en dienstverlening vanuit het perspectief van de inwoner in te richten;
  • om de bijbehorende informatievoorziening ten behoeve van digitale dienstverlening en ondersteuning flexibel en toekomstbestendig in te richten volgens de principes van Common Ground;
  • om een fit/gap-analyse te maken; hoe heb ik mijn dienstverlening nu ingericht en wat is er waar nodig om het anders in te richten;
  • om benchmarken, te leren van elkaar; hoe doet mijn gemeente het ten opzichte van andere gemeenten?
  • om te kijken of de benodigde capaciteit (cultuur en competenties) aansluit bij de richting die je op wilt

Heeft u nog vragen over het webinar, dan kunt u terecht bij Simon Steenhoek van de VNG: simon.steenhoek@vng.nl

Aanmelden voor webinar