Vierde Week van Grip op Informatie

Vierde Week van Grip op Informatie

Van 4 tot en met 11 november: vierde week Grip op Informatie

De vierde week van Grip op informatie zoomt in op thema’s die te maken hebben met de Wet open overheid en de Archiefwet. Reserveert u alvast ruimte in uw agenda? 

De vierde Grip op informatieweek biedt ook een drietal themadagen:

4 november: Digitale duurzaamheid
Ieder jaar, op de eerste donderdag in november, viert de erfgoedsector ‘de Wereld dag van de Digitale Duurzaamheid’. Doel van deze dag: meer bekendheid geven aan digitale duurzaamheid en met elkaar kijken wat we hebben bereik en wat ons nog te doen staat.

9 november: Toekomst
Drie webinars met het oog op de toekomst. Over het werk van morgen, maar waarbij die toekomst vandaag al begint: archive by design, de informatiehuishouding in de veranderende informatiesamenleving en de omgevingswet.

10 november: Actieve openbaarmaking
Drie webinars om gemeentes te ondersteunen bij de implementatie van de Wet open overheid. Een aantal gemeentes vertellen welke stappen zij ondernemen. De juridische handreiking die advocatenkantoor Pels Rijcken heeft gemaakt, wordt toegelicht. Plus een demo van PLOOI.

Het programma in vogelvlucht

(Verder naar beneden vindt u de omschrijvingen van de sessies.)

Do. 4 november 10.00 - 11.10 uur Openingswebinar met o.a. Rob van der Zwaag
  13.00 – 14.00 uur Bewaren bij de bron 
  15.30 – 16.30 uur Duurzame toegankelijkheid
     
Ma. 8 november 10.00 – 11.00 uur  Kwaliteitszorg binnen informatiebeheer 
  13.00 – 14.00 uur Archiefbesluit/archiefregeling
  15.30 – 16.30 uur Archiveren van tekstberichten 
     
Di. 9 november  09.00 – 10.00 uur Archive by design
  11.00 – 12.00 uur Informatiehuishouding in de veranderende informatiesamenleving
  15.00 – 16.00 uur Omgevingswet
     
Wo. 10 november 09.00 – 10.00 uur  De Woo: Hoe implementeer ik die?
  11.00 – 12.30 uur Juridisch: Van WOB tot Woo 
  15.30 – 16.30 uur Aansluiting op PLOOI incl. demo 
     
Do. 11 november 13.00 – 14.00 uur Twee UvA-scripties toegelicht
  15.00 – 16.00 uur Ons werk is stuk – Martijn Aslander

Programma

 • Donderdag 4 november 10.00-11.00 uur
  Grip op informatie: Openingswebinar
  Rob van der Zwaag (burgemeester gemeente Veere) opent de vierde week van Grip op informatie. Vervolgens licht Juliette van de Jagt (senior juridisch adviseur bij de VNG) de Wet open overheid toe. Ludwig van Dijk (teammanager ICTAR/DIV gemeente Almere) vertelt hoe gemeente Almere stappen zet om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen en zich voor te bereiden op de implementatie van de Woo. In navolging van Ludwig vertelt Erik Weusten (seniorjurist provincie Limburg) hoe dit opgepakt wordt binnen de provincie Limburg.
 • Donderdag 4 november 13.00-14.00 uur
  Bewaren bij de bron
  Migiza Victoriashoop (adviseur digitale informatie Waterlands Archief) geeft een inkijkje in de vragen die zij vanuit de regio krijgt over het bewaren bij de bron. Gert Zwagerman (teamleider expertisetool Recordmanagement gemeente Amsterdam) geeft zijn visie op Bewaren bij de bron naar de toekomst toe. En welke stappen heeft de werkgroep nu doorlopen en kunnen straks ook andere organisaties doorlopen? Wouter Oenema (gemeente Amersfoort) vertelt het één en ander erover.
 • Donderdag 4 november 15.30-16.30 uur
  Duurzame toegankelijkheid
  Toos Wilms (archivaris gemeente Helden/Peel en Maas): over hoe de gemeente Peel en Maas haar archiefvisie uitvoert en druk is met een preserveringsplan. Afdeling Toezicht bij het Stadsarchief Amsterdam worstelt ook met het opstellen van preserveringsbeleid. Tenslotte het woord aan een lid van het kennisplatform Preservering vanuit Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit kernteam heeft een aantal producten opgeleverd waarmee organisaties specifieke onderdelen binnen preservering kunnen bepalen zoals bestandsformaten en duurzaamheidsbeleid.
 • Maandag 8 november 10.00-11.00 uur
  Kwaliteitszorg binnen informatiebeheer
  Ruim 30 gemeenten zijn aan de slag binnen de VNG-werkgroep 'KIDO light' om de lightversie van de handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden te implementeren en ervaringen uit te wisselen. Tom Kuipers (teamleider Informatiebeheer & gemeentearchief gemeente Alphen aan den Rijn), Eva Breuer (recordmanager provincie Zuid-Holland), Laurent Janssen en Marnick Bronkhorst (Waterschap Limburg) vertellen hoe ze binnen hun organisatie de kwaliteitszorg voor informatiebeheer opzetten.
 • Maandag 8 november 13.00-14.00 uur
  Archiefbesluit / archiefregeling
  De verwachting is dat in 2022 de gemoderniseerde Archiefwet wordt vastgesteld in de Tweede en Eerste Kamer. Aansluitend hierop volgt er een archiefbesluit en een archiefregeling. Alard Litjens (projectleider bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen) en Marieke Klomp (beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen) lichten de voortgang toe en gaan in op de verschillende aspecten van digitale toegankelijkheid. Denk hierbij aan metadata, zoeken, vinden en weergeven. Gerard Koster (gemeente Utrecht) maakt daarna de vertaling naar de gemeentelijke praktijk.
 • Maandag 8 november 15.30-16.30 uur
  Archiveren van tekstberichten
  De producten voor het archiveren van tekstberichten zijn afgerond. Andrea van Rotz (adviseur informatievoorziening gemeente Enschede) over hoe de regio Twente en gemeente Enschede deze handvatten gebruikt om beleid te maken voor raadsleden. Anneke Talens-Smit (beleidsmedewerker Informatievoorziening gemeente Noardeast-Fryslân) licht toe welk beleid zij hebben. Suzi Szabo (adviseur digitale archivering Nationaal Archief) vertelt wat het Nationaal Archief hieraan heeft bijgedragen.
 • Dinsdag 9 november 09.00-10.00 uur
  Archive by design
  Bij de inrichting van een nieuw systeem of proces is het belangrijk om rekening te houden met de diverse wensen. Te denken valt aan 'informatiebeveiliging by design', 'privacy by design' of 'archive by design'. Over het laatste onderwerp gaat dit webinar. Lauren Romijn (relatiemanager Nationaal Archief) geeft een toelichting op de handreiking die op dit moment opgesteld wordt. Bartel van Strien (i-adviseur gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Wouter Verdaas (procesmanager/recordmanager gemeente Tilburg) vertellen hoe ze binnen hun gemeente hier handen en voeten aan geven.
 • Dinsdag 9 november 11.00-12.00 uur
  Informatiehuishouding in de veranderende informatiesamenleving
  De maatschappij verandert voortdurend, ook hoe we naar informatie en digitalisering kijken en ermee omgaan. Dit heeft zijn weerslag op hoe de overheid met digitale informatie omgaat. RDDI (Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding) verkent de toekomst van de digitale informatiehuishouding in het project Future Lab. Tijdens dit webinar geeft Femke de Boer (Reframing Studio) een inkijkje in de methode die Future Lab gebruikt om de toekomst te verkennen. Ook komen twee ervaringsdeskundigen aan het woord om te laten zien hoe gemeenten de toekomstverkenning kunnen gebruiken om hun informatiehuishouding te verbeteren.
 • Dinsdag 9 november 15.00-16.00 uur
  Omgevingswet
  De invoering van de Omgevingswet is twee keer uitgesteld, heeft u dat ook gemerkt? Gemeenten zijn er nog mee bezig maar de blik is alweer gericht op nieuwe ontwikkelingen als WOO en Nieuwe Archiefwet. Hoe staat het met de invoering ervan binnen uw gemeente? Nils Couwenberg (adviseur informatievoorziening bij de VNG) over de voortgang en wat er nu af moet zijn. Joost van Koutrik (provinciaal archivaris, gemeente Utrecht, lid van de archiefcommissie) vertelt over de handreiking die momenteel in ontwikkeling is rondom data van de Omgevingswet. Het programma start met Ad Jongenelen (wethouder gemeente Langedijk) en Annette Groot (wethouder gemeente Heerhugowaard) over de voortgang in hun gemeenten.
 • Woensdag 10 november 09.00-10.00 uur
  De Woo: Hoe implementeer ik die?
  Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet open overheid zetten veel organisaties al concrete stappen om een transparantere overheid te worden. Bart Hekkert (coördinator recordmanagement bij de gemeente Amersfoort), Marieke van Zomeren (provincie Noord-Holland) en Dominique de Graaf (adviseur informatiemanagement bij gemeente Amsterdam) geven toelichting over de stappen die binnen hun organisaties worden ondernomen.
 • Woensdag 10 november 11.00-12.30 uur
  Juridisch: Van WOB tot Woo
  Op verzoek van de VNG heeft advocatenkantoor Pels Rijcken een juridische handreiking opgesteld voor de Wet open overheid. In dit webinar licht Elisabeth Pietermaat de handreiking toe. Zij bespreekt de belangrijkste wijzigingen van de Woo ten opzichte van de Wob.
 • Woensdag 10 november 15.30-16.30uur
  Aansluiting op PLOOI inclusief demo
  Het afgelopen jaar zijn verschillende praktijkervaringen opgedaan om aan te sluiten op PLOOI. Wat is nu de stand van zaken? Er is ook volop gelegenheid tot stellen van vragen na de demonstratie van PLOOI. Jelle Verburg (product owner PLOOI bij KOOP) licht de stand van zaken toe. Nol Witte (coördinator functioneel en gegevensbeheer bij omgevingsdienst Midden-Holland) vertelt hoe zij de aansluiting voorbereiden.
 • Donderdag 11 november 13.00-14.00 uur
  Twee UvA-scripties toegelicht
  Jacqueline Deknatel en Thijs Vorstenburg zijn beiden student aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geven een toelichting op hun afstudeerscriptie. Jacqueline richt zich op het perspectief van informatiecultuur en deed haar onderzoek in een gemeentelijke context. Thijs voerde een vergelijkend onderzoek uit naar inspectie/toezicht in Nederland, de VS en Groot-Brittannië.
 • Donderdag 11 november 15.00-16.00 uur
  'Ons werk is stuk'
  'Ons werk is stuk', aldus Martijn Aslander in zijn gelijknamige nieuwe boek. En dat heeft alles te maken met dat kennis- en schermwerkers in feite nooit geleerd hebben hoe je dat werk moet doen. In een wervelend betoog schetst Martijn op een humoristische manier de contouren en oplossingsrichtingen van een werk-werkelijkheid waarin we digitaal fit zijn. Benieuwd? Kijk dan alvast op Digitale Fitheid.