Schulden (be)spreekuur

Schulden (be)spreekuur: Wvbvv aanvragen en aansluiten op (web)portaal voor berekenen BVV

Voor een uniforme berekening van de Beslagvrije Voet wordt een centrale voorziening BVV beschikbaar gesteld voor het berekenen van de beslagvrije voet. Via het Inlichtingenbureau wordt een gratis web-portaal ter beschikking gesteld. In dit (be)spreekuur sluit het Inlichtingenbureau aan met een toelichting op de condities en het proces tot aansluiting op dit portaal en de integratie van de berekening bij uw leverancier(s).

Een mooie gelegenheid om uw vragen te stellen aan de experts!