Common Ground

PI-Planning event Common Ground

Op 24 september aanstaande vindt alweer het 3de PI-Planning Event plaats. Ditmaal tijdens het Fieldlab Common Ground. We nodigen bestaande teams van harte uit aan dit event deel te nemen om zo interactief samen te werken aan verbetering van dienstverlening.

24 september: PI–Planning event

Een ‘Programma Increment Planning event’ is een planningsmoment binnen de agile werkwijze waarbij interactie centraal staat. De events geven teams en ontwikkelpartners ruimte om hun eigen doelen en behoeftes duidelijk te maken en hun bijdragen met elkaar af te stemmen. Tijdens een PI-planning Event wordt overlegd, toegelicht, aangepast, afgestemd, samengewerkt en terug-gekoppeld, met als resultaat een goed inzicht in wat er in de komende drie maanden verwacht kan worden. Van elkaar, maar ook richting de gemeenten die nog niet deelnemen.

We gaan aan de slag met een gezamenlijke planning voor de komende 3 maanden. Een overzicht van de teams die meedoen is binnenkort te vinden op deze pleio-omgeving, en op werkenaaneenoverheid.pleio.nl.

Het volledige programma kunt u vinden op commonground.nl.