Data Science Hub

Meetup XL Datalabs

Graag nodigen we u vanuit het Kennisnetwerk Data en Smart Society uit voor de Meetup XL Datalabs op donderdag 7 maart in Utrecht.

VNG Realisatie doet momenteel onderzoek naar gemeentelijke datalabs. Een datalab maakt binnen een gemeente vaak deel uit van een datagedreven strategie, of is een voorloper daarvan. Een lab biedt ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van dataverzameling en analyse voor gemeentelijk beleid en uitvoering. Uit de eerste resultaten blijkt dat bijna 60 gemeenten een eigen datalab hebben. Welke zijn er allemaal, hoe zijn ze georganiseerd, maken ze deel uit een bredere strategie en welke interessante oplossingen bestaan er reeds?

Platform voor datalabs

Op de meetup XL brengen wij graag alle gemeentelijke datalabs samen. Gemeentelijke collega’s die bij datalabs zijn betrokken of erin zijn geïnteresseerd zijn kunnen elkaar op deze meetup ontmoeten, leren van elkaars aanpak en ervaringen en waar mogelijk gebruik maken van elkaars expertise en datalabs. Er blijken verschillende aanpakken en verschijningsvormen van datalabs: van relatief losse werkgroepen tot vastomlijnde organisaties met een eigen organisatiestructuur en een eigen fysieke locatie. Er zijn al veel experimenten uitgevoerd door labs, de interessante oplossingen voor verdere opschaling staan op deze meetup in het programma.

Bevestigde programmaonderdelen

De meetup zal bestaan uit een plenair deel en losse workshops. We zijn bezig een mooi programma voor u samen te stellen. Het programma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

Sessies 

 • Resultaten onderzoek Datalabs door Chris Vast, VNG Realisatie
 • Inzichten uit 4 jaar Datalab Amsterdam door Berent Daan, Directeur Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam
 • Data uit de stad en social media voor beleid door dr. Alessandro Bozzon, TU Delft
 • Datalabs: hoe kunnen we samen optrekken? door Eelco de Winter, VNG Realisatie
 • Datagedreven Kempen gemeenten geëvalueerd door Jeroen Weekers, gemeente Eersel
 • Datawerkplaats en de Ambtenaar 4.0 door Maranke Wieringa Universiteit Utrecht en Lotte Meindertsma, gemeente Gouda
 • Urban Data Center Quiz door Hedwig Miessen, programmamanager gemeente Den Haag
 • Masterclass door CBS
 • Opleidingsbehoeften datagedreven werken door A+O Fonds

Pitches van Datalab projecten

 • Aanpak hondenoverlast door Roeland van der Gugten, gemeente Dordrecht
 • Herindeling wijken en buurten door Maaike Liem, gemeente HLT Samen
 • Trends in verkiezingsuitslagen door Ilse Barelds, gemeente Heerhugowaard
 • Inzicht in multi-probleemgezinnen door Martijn van der Linden, gemeente Nijmegen

Stands van verschillende gemeenten en organisaties

 • Utrecht Data School
 • AMS Institute
 • CBS

Uw gastheer tijdens deze meetup is Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie​.

Aanmelden

U kunt zich met het aanmeldformulier voor de meetup datagedreven gemeente, op donderdag 7 maart.

Praktische informatie

 • Datum: Donderdag 7 maart
 • Tijd: 10.00 - 16.00 (inloop 09.30 uur en we sluiten af met een borrel)
 • Locatie:  Muntgebouw Utrecht

Wij ontmoeten u graag op 7 maart! Heeft u vragen of opmerkingen? Of werkt u voor een datalab dat nog niet benaderd is voor het onderzoek? Neem dan contact op met Fatiha Alitou via het e-mailadres: fatiha.alitou@vng.nl