Bijpraatsessies nieuwe Wet inburgering informatievoorziening

Bijpraatsessies nieuwe Wet inburgering informatievoorziening

De ingangsdatum van de Wet inburgering nadert. Gemeenten zijn druk bezig met de inrichting van hun werkprocessen en informatievoorziening. Er is veel ondersteunende informatie beschikbaar. Om gemeenten nog beter te faciliteren bij deze inrichting, organiseert VNG Realisatie kleinschalige bijpraatsessies.

Kleinschalige bijpraatsessies

In deze kleinschalige sessies, maximaal 25 personen, willen we in gesprek met gemeenten over de inrichting van de informatievoorziening en werkprocessen, en hun vragen daarover. Aan bod komen de landelijke ketenprocessen, het informatiewoordenboek, de CBS-gegevens en de uitwisseling met de lokale aanbieders.

Doel van deze sessie is dat gemeenten de beschikbare ondersteuning kunnen vinden, van elkaar leren en weten waar ze knelpunten kunnen adresseren.

Voor wie: beleidsmedewerkers, functioneel beheerders en personen die bezig zijn met het inrichten van de processen voor de nieuwe Wet inburgering.

U kunt zich aanmelden voor de sessie.