Bijpraatsessies Informatievoorziening nieuwe Wet inburgering

Bijpraatsessies Informatievoorziening nieuwe Wet inburgering

In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten een regierol. Deze regierol houdt in dat gemeenten inburgeraars begeleiden en de voortgang in het traject monitoren. Hiervoor is het belangrijk dat de werkprocessen van gemeenten goed zijn ingericht en dat medewerkers toegang krijgen tot de voor hen relevante informatie over de inburgeraar.

Om u als gemeente op weg te helpen met de juiste informatievoorzieningen voor de nieuwe Wet inburgering organiseert de VNG kleinschalige bijpraatsessies. Deze sessies zijn specifiek bedoeld voor beleidsmedewerkers of projectleiders die werken aan de nieuwe Wet inburgering. Tijdens deze sessies wordt ingegaan op de stappen die lokaal gezet moeten worden. Daarnaast informeert de VNG tijdens de sessies over de ondersteuning die landelijk wordt ontwikkeld in samenwerking met onder andere DUO en het COA.

Vragen die beantwoord worden tijdens de sessies zijn:

 • Wat zijn de landelijke ambities en ontwikkelingen als het gaat om informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering?
 • Welke informatie hebben gemeenten straks nodig?
 • Welke organisaties spelen een rol in deze informatievoorziening en hoe ziet die rol er precies uit?
 • Welke stappen kan een gemeente al zetten en hoe pak je dit aan?
 • Welke ondersteuning is beschikbaar?

Data en tijden sessies

 • Dinsdag 23 februari, 13.30-15.00 uur
 • Woensdag 24 februari, 9.30-11.00 uur
 • Dinsdag 2 maart, 13.30-15.00 uur
 • Woensdag 3 maart, 10.30-12.00 uur
 • Dinsdag 9 maart, 9.30-11.00 uur
 • Dinsdag 9 maart, 13.30-15.00 uur

Meer informatie

Op vng.nl/inburgering vindt u meer informatie over de nieuwe Wet inburgering. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Geef dit aan bij uw aanmelding voor de bijeenkomst of vul apart ons houd-mij-op-de-hoogteformulier in.