Informatievoorziening Omgevingswet

Ateliersessie Informatievoorziening Omgevingswet

VNG Realisatie organiseert Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Tijdens de Ateliersessies komen diverse invalshoeken aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het motto voor dit jaar luidt: ‘Doen en ervaren’. Dat betekent een uitbreiding en concretisering van de doelen van UIVO. Ketensamenwerking is een succesvoorwaarde voor het werken volgens de Omgevingswet. Daarom zijn de sessies interbestuurlijk.

We organiseren in totaal zes bijeenkomsten waarvan twee in combinatie met de kwartaaldemonstratie van de resultaten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor een bestaande vaste groep deelnemers van ruim 100 gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, Omgevingsdiensten en andere belanghebbenden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met VNG Realisatie: Carolina Gjeltema: 06 -13 31 86 79