U bent hier

De VNG Academie: opleidingen rondom de Omgevingswet

16 mei 2018

Nieuwe taken, een andere relatie met de burger en innovatieve vormen van lokale democratie. De veranderopgave waar gemeenten voor staan, is fors en vraagt om nieuwe rollen en werkwijzen voor bestuurders en ambtenaren. Continue aandacht voor verdere professionalisering en ontwikkeling van zowel bestuurder als ambtenaar is van groot belang voor een krachtige lokale overheid. De VNG Academie draagt hier aan bij door het leren en professionaliseren van lokale bestuurders, raadsleden, griffiers en ambtenaren actief te stimuleren, faciliteren en organiseren. Met onze activiteiten bieden wij u een plek waar u, als lokale bestuurder en ambtenaar, elkaar kunt ontmoeten om met en van elkaar leren. Een plek waar u inspiratie, kennis en ervaringen kunt halen en brengen en met elkaar leert innoveren in de eigen praktijk. 

De VNG Academie heeft weer een aantal opleidingen gepland rondom de Invoering Omgevingswet: 

  • Omgevingswet in vogelvlucht
  • Leerreis Omgevingswet  
  • Masterclass Serviceformules en de Omgevingswet

Omgevingswet in vogelvlucht voor ambtenaren

Meer dan twintig bestaande wetten en honderden regelingen worden vervangen door de Omgevingswet. Onvermijdelijk heeft de invoering in 2021 grote impact op de gehele gemeentelijke organisatie. Om als gemeente goed voorbereid te zijn en een goede vertaalslag te kunnen maken naar de eigen situatie, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de betekenis van de Omgevingswet voor uw werk. Waar gaat de Omgevingswet nu precies over? Wat verandert er? Welke instrumenten worden geïntroduceerd? Wat houdt het Digitale Stelsel Omgevingswet in? En wat betekent de nieuwe wet voor de gemeente en u als professional? Lees meer over de opleiding 'Omgevingswet in vogelvlucht voor ambtenaren'

Leerreis Omgevingswet  

Geef jij (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Interbestuurlijke Leerreis is er voor opdrachtgevers (managers, bestuurders) en opdrachtnemers (projectleiders, programmamanagers, adviseurs) van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. En voor ketenpartners. Deelnemers uit de eerste ronde waarderen vooral het interbestuurlijk uitwisselen van ervaringen en de aandacht voor concrete toepassing van instrumenten en handvatten. Ga mee op reis! Lees meer over de 'Leerreis Omgevingswet'.  

Masterclass Serviceformules en de Omgevingswet

Het succes van de Omgevingswet is voor een belangrijk deel afhankelijk van de dienstverlening aan initiatiefnemers, inwoners en ondernemers. Zij ontvangen bij een complexe aanvraag een integrale intake en afhandeling. De overheid zal zich daarbij als partner, meedenker en adviseur gaan opstellen. Veel gemeenten, Omgevingsdiensten, provincies en waterschappen denken daarom nu al na over wat er moet gaan veranderen in de dienstverlening. De vierdaagse Masterclass Serviceformules en de Omgevingswet biedt u dé mogelijkheid om in een beperkte periode uw dienstverlening voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Lees meer over de masterclass 'Serviceformules en de Omgevingswet'.

Realisatiedagen 2018


VNG Realisatie organiseert de Realisatiedagen om gemeenten de gelegenheid te geven oplossingen, vragen of onderwerpen die spelen in de regio, met elkaar te delen. Komt u ook?

Lees meer