Hoe werkt het StUF Testplatform

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk en formeel toetsinginstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op standaarden uit de StUF familie. Het platform is vanaf eind 2011 in productie en wordt beheerd en doorontwikkeld door KING.

Primair is het StUF Testplatform voor ICT softwareleveranciers die werkzaam zijn op de gemeentelijke markt. Zij kunnen vroegtijdig tijdens de ontwikkeling van software testen of applicatie-applicatiekoppelingen voldoen aan StUF.
Leveranciers worden geacht een (preventieve) test uit te voeren op het StUF Testplatform voordat een softwareproduct in productie wordt genomen.

Wat kan een gemeente met het StUF Testplatform?

Gemeenten die pakketsoftware gebruiken en integratieproblemen willen voorkomen kunnen testrapporten uit het StUF Testplatform opvragen bij hun (beoogde) ICT leveranciers bij aanschaf en/of acceptatie van nieuwe software. Leveranciers publiceren de testrapporten ook in de GEMMA Softwarecatalogus bij hun geteste softwarepakketten waardoor gemeenten inzicht krijgen in welke pakketten compliant zijn aan een standaard. Zie de GEMMA Softwarecatalogus.

KING adviseert hiervoor gebruik van de inkoopvoorwaarden welke samen met verschillende gebruikersverenigingen zijn opgesteld. Voor gemeenten die zelf software ontwikkelen gelden dezelfde eisen als leveranciers.

Waarop test het StUF Testplatform?

Het StUF Testplatform test koppelingen die gebaseerd zijn op de StUF standaard. Op de 'ondersteunde standaarden' pagina is aangegeven welke standaaden uit de StUF familie ondersteund worden. Het StUF Testplatform voert op alle berichten een XML- schemavalidatie uit om te controleren of berichten voldoen aan de StUF Schema’s. Daarnaast worden berichten getest op ruim 100  testregels, afhankelijk van content en context.  Deze testregels kunnen (inhoudelijk) bekeken worden op het StUF Testplatform.