Gebruik StUF Testplatform verplicht?

Gebruik van het StUF Testplatform is niet veprlicht. KING heeft via convenanten en addenda afspraken gemaakt over het gebruik door leveranciers. Deze afspraken zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend.  Gemeenten of hun koepelorganisaties/gebruikersverenigingen dienen zelf het gebruik af te dwingen bijvoorbeeld via modelcontracten, opdrachtverstrekking en inkoopvoorwaarden.  De leveranciers en gebruikersverenigingen die een convenant zijn aangegaan zijn te vinden op Softwarecatalogus.