U bent hier

Over VNG Realisatie

Gemeenten zijn aan zet

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen. Daarom willen gemeenten waar nodig meer als collectief optrekken.

Gemeenten willen hun krachten bijvoorbeeld bundelen bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden. Op dit soort onderwerpen willen ze niet meer 380 keer het wiel uitvinden. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Daarvoor is veel coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise nodig. Het grootste deel van die kennis en expertise zit bij de gemeenten zélf. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren.

Samen Organiseren

Vanuit KING heeft VNG Realisatie een hoop expertise en een groot netwerk. Daarmee maakt de beweging Samen Organiseren een vliegende start in het informatiedomein. Dit draagt bij aan een betere dienstverlening aan de leden van VNG. VNG Realisatie zal op termijn ook vraagstukken uit andere domeinen oppakken.

Realisatiedagen 2018


VNG Realisatie organiseert de Realisatiedagen om gemeenten de gelegenheid te geven oplossingen, vragen of onderwerpen die spelen in de regio, met elkaar te delen. Komt u ook?

Lees meer