U bent hier

Contentanalyse

Samenvatting

Hoofddoel

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de website door de structuur en leesbaarheid van de teksten op de webpages te verbeteren.

Beschrijving werking onderzoek

"Een kritische en systematische evaluatie door communicatie-experts van de kwaliteit en online vindbaarheid van webteksten. De scan is met name gericht op de leesbaarheid en indeling van online content. Die is wezenlijk anders dan die van traditionele teksten. Het resultaat van een contentscan is een helder overzicht van de knelpunten op de website. De diagnose kan worden gevolgd door concrete adviezen in de vorm van tekstvoorstellen, een verzameling formats of een complete set redactionele richtlijnen."

Doel

Onderzoeksvragen die worden beantwoord

Is de centrale boodschap (propositie) van de website duidelijk? Is de propositie geloofwaardig? (is de inhoud in balans met de identiteit en het imago van de organisatie?) Is de inhoud vraaggericht en interactief? Wordt de content ontsloten op een voor de gebruiker prettige manier, middels een duidelijke structuur en navigatie? Zijn teksten eenvoudig leesbaar en begrijpelijk en worden deze ondersteund door (waar nodig) afbeeldingen en/of video?

Type digitaal kanaal dat wordt getest

 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Mobiele applicatie (app)

Ontwikkelfase

 • Onderhoud
 • (Her)ontwikkeling

Geschikt voor

 • Informatie (statisch)

Ook voor niet-digitaal

 • ja
Methodiek

Kwalitatief / Kwantitatief

 • Kwalitatief

Methode datacollectie

 • Online (email/website)

Steekproefselectie

 • Bezoekers digitaal kanaal

Eindgebruikers direct betrokken

 • nee

Benodigd aantal respondenten

 • 0

Output van het onderzoek

 • Rapportage
 • Presentatie resultaten
 • Workshop

Toelichtingen

De stichting Accessibility heeft een nuttig online tool ontwikkeld om het leesniveau van een willekeurige tekst te kunnen bepalen. Dit (gratis) tool is te vinden op https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool

Timing en Planning

Toelichtingen

Duur hangt af van het aantal en de omvang van de teksten die moeten worden geanalyseerd. Omdat consistentie een belangrijk criterium is, zou in principe de gehele website moeten worden geëvalueerd.

Timing en planning

Duur van het onderzoek

 • < 1 maand
 • 1-3 maanden

Duur 'voorbereiding opstartfase'

 • 0-2 dagen

Duur 'veldwerk'

 • 3-7 dagen
Randvoorwaarden

Voorwaarden voor opdrachtgever

Content scans kunnen op afstand worden afgenomen maar worden meestal in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd (dat wil zeggen tekstveranderingen worden samen, iteratief, vastgesteld).

Benodigde hardware opdrachtgever

Geen

Minimum aantal gebruikers digitaal kanaal

Geen

Kostenindicatie

Kosten berekend op basis van

 • Aantal websites / concepten

Algemene kostenindicatie

€1.000 - €10.000

Toelichtingen

De analyse kan sec worden uitgevoerd, op de teksten zelf, of breder en neemt dan ook de bredere context mee (imago van de organisatie etc.)

Reactie toevoegen

Deel uw ervaring met dit onderzoek.