U bent hier

Congres VNG Realisatie: ‘Back to the future’

Samen organiseren, Samen realiseren

Gemeenten zijn aan zet

Het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie, het ”open en transparant” maken  van raadsinformatie zijn voorbeelden van gemeentelijke dienstverlening die in de uitvoering gelijk zijn voor alle gemeenten. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen. Daarom willen gemeenten waar nodig meer als collectief optrekken, voorzieningen collectief ontwikkelen en collectief beheren. Dat vraagt coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise. Het grootste deel van die kennis en expertise zit bij de gemeenten zélf. VNG Realisatie organiseert op 28 maart in de Fabrique in Utrecht het congres ‘Back to the future’ om kennis te bundelen zodat gemeenten hun uitvoering kunnen verbeteren. Samen kijken we ‘over de grenzen heen’ en ‘terug vanuit de toekomst’.

Samen organiseren – Samen realiseren door het verleggen van grenzen

Gemeenten werken steeds meer samen, onderling en in ketens. Gemeenten kennen elkaar en de betrokken ketenpartners en kijken over hun eigen grenzen heen naar gezamenlijke doelstellingen.

Gemeenten bundelen daarvoor hun krachten bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers en tot een meer efficiënte en collectieve inzet van middelen.

Grenzen verleggen is ook innovatief denken en ruimte creëren voor nieuwe ideeën. Zowel ruimte voor technische ontwikkelingen als nieuwe manieren van samenwerking.

Tijdens het congres hebben we veel aandacht voor deze vernieuwende perspectieven om samen resultaten te boeken. We kijken samen ‘over de grenzen heen’.

En voor u goed om te weten, ook tijdens het VNG jaarcongres op 26 en 27 juni in Maastricht staat het verleggen van grenzen centraal.

Back to the future

Het is 2050 en we kijken samen terug naar 2018.

In 2018 zien we hoe gemeenten zich voorbereiden op een toekomst met zaken zoals een common ground, Internet of things, Smart Cities, etc. en de nieuwe samenwerkingsvormen die dit mogelijk maken. Welke keuzes zijn toen gemaakt die zo een stevig fundament hebben neergelegd dat we er 30 jaar later nog mee werken.

En ja voor de echte historische liefhebbers is er nog een echte reis naar 1985 naar de groene boekjes van de VNG. Hadden de gemeenten toen toch al niet veel goede ideeën?

Voor wie?

Het programma is afgestemd op gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A managers en betrokken uitvoerders. Zodat u samen vanuit uw gemeentelijke doelstellingen kunt bepalen hoe u invulling kunt geven aan uw beleid.

Het congres VNG Realisatie: ‘Back to the future’  is een samenvoeging van het voormalige DA2020 congres van KING en de Ambtelijke Topconferentie van de VNG.

Waarom komen? Dit heeft het congres Congres VNG Realisatie: ‘Back to the future’ u te bieden: 

  1. Een inspirerend programma met interactieve sessies, netwerkcafe’s, informatiemarkten en discussieplatforms;
  2. Aandacht voor actuele thema’s en maatschappelijke opgaven, verschillende beleidsdomeinen en de bijbehorende gemeentelijke doelstellingen;
  3. Meer inzicht in wat andere gemeenten al doen en te bieden hebben en wat er voor u mogelijk is om de uitvoering te verbeteren en zo informatiesamenleving met beide handen aan te pakken.

Meld u nu vast aan!

Twitter

Wilt u vast mee-communiceren over het congres en volgen wat er allemaal gebeurt, zowel vooraf als op de dag zelf? Twitter mee en gebruik:

#VNGRealisatiecongres
#SamenOrganiseren