eID

eID - Identificatie en authenticatie

De online dienstverlening aan inwoners en bedrijven groeit. Er wordt ook steeds vaker toegang tot bronnen en informatie verleend. En het hergebruik en wijzigen van gegevens komt steeds vaker voor. De overheid wil graag dat burgers en bedrijven veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen en meer zaken kunnen regelen via internet. Om dit digitaal te kunnen faciliteren moeten de gegevens en transacties veilig online ontsloten kunnen worden.

Belang van deze ontwikkeling

eID regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en regelt de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen.

In de fysieke wereld moet iemand die een auto huurt, een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent, zich legitimeren. In de digitale wereld is dit niet anders. Ook daar is het nodig om de identiteit van een persoon met zekerheid vast te stellen.

De overheid werkt aan veilig en makkelijk inloggen met als doel zoveel mogelijk zaken veilig online regelen. Burgers en bedrijven kiezen straks hoe ze inloggen: met een identiteitsbewijs of met een app. Deze nieuwe manieren van inloggen voldoen aan strenge eisen en geven meer zekerheid over wie inlogt. Dit maakt inloggen nog veiliger en maakt identiteitsfraude moeilijker. De overheid voert de nieuwe inlogmethoden stapsgewijs in.

Waar praten we eigenlijk over?

Er wordt gesproken over elektronische identificatie, authenticatie en authorisatie. Maar wat is dit nu eigenlijk?

1. Identificatie: is het vaststellen van de identiteit van een persoon
Wie bent u?

2. Authenticatie: Proces dat de vermeende identiteit van een bepaalde entiteit (bijvoorbeeld een persoon) verifieert. Dit kan op meerdere manieren gebeuren

  • met een element dat alleen door onszelf is gekend, bijvoorbeeld een password (“wat men weet”)
  • door het feit dat we in het bezit zijn van een voorwerp, zoals een pas (“wat men bezit”),
  • hetzij door “wat men is”, zoals een biometrisch kenmerk.​​​​​

Bent u wie u zegt te zijn?

3. Autorisatie ~ volmacht, toestemming: proces waarin een persoon rechten krijgt op het benaderen van een object (een bestand, een systeem). 
Bent u bevoegd om te handelen?

Gerelateerd aan dit onderwerp kunt u hier informatie vinden over:

  • DigiD: Met DigiD kunnen inwoners zich online identificeren bij de overheid. 
  • eHerkenning: Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren.
  • eIDAS-verordening: Inloggen met nationaal middel in Europese landen
  • Betrouwbaarheidsniveaus: Alles over de verschillende betrouwbaarheidsniveaus voor online dienstverlening 
  • Machtigen: Informatie over DigiD Machtigen en de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe machtigingsvoorziening
  • Routeringsvoorziening: Ontwikkelingen op het gebied van de routeringsvoorziening (binnenkort online)

12 producten die raken aan deze ontwikkeling

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 11 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Digitaal machtigen

Machtigen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk houden zodat iedereen, ook minder digi-vaardigen en wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) er gebruik van kunnen maken.
Gewijzigd: 11 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Substantieel

Met DigiD Substantieel identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Hoog

Met DigiD Hoog identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

DigiD Laag

Met DigiD Laag identificeren personen zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Routeringsvoorziening

In de Wet digitale overheid wordt bepaald dat identificatiemiddelen voor burgers door de minister van BZK kunnen worden toegelaten via een erkenning of aanwijzing als deze voldoen aan (nu nog) nader te stellen eisen.
Gewijzigd: 11 september 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Implementatie eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen. We leggen u hier uit wat er bij implementatie van eIDAS komt kijken.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Bij het ingaan van de Wet digitale overheid moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigen

Met 'DigiD machtigen' een persoon machtigen zodat die namens een andere persoon kan optreden.
Gewijzigd: 11 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Machtigingsvoorziening

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor digitaal machtigen.
Gewijzigd: 10 september 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling