Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

139 producten

Filters tonen

Online dienst verhuizing en emigratie

Door het ontwikkelen van landelijke online diensten werken de deelnemende gemeenten en VNG Realisatie aan één efficiënte overheid. Burgers doen met deze online dienst op één plaats, op mijn.overheid.nl, een verhuisaangifte bij elke deelnemende gemeente.
Gewijzigd: 26 september 2018
product

Lokale ambitie
Klaar voor implementatie

Open Data Standaarden voor gemeenten

Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde open datasets voor gemeenten.
Gewijzigd: 13 februari 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Overheid.nl

Overheid.nl biedt inwoners en ondernemers snel inzicht in het totaaloverzicht aan producten en diensten vanuit de overheid en op de achterliggende wet- en regelgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

Pilots Open Raadsinformatie

Via de Pilotstarter kunnen gemeenten meedenken over innovatieve toepassingen van open raadsinformatie met als doel het vergroten van de transparantie en versterking van de lokale democratie.
Gewijzigd: 17 december 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

PKIoverheid-certificaat

Een digitaal certificaat van PKIoverheid waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Platform 'Waar is mijn stemlokaal'

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
Gewijzigd: 26 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Praatplaat informatiebeleid

Een praatplaat van het informatiebeleidsplan toetst op een toegankelijke manier het informatiebeleid binnen uw organisatie. Het doel is breed draagvlak te krijgen voor de uitvoering van dat beleid.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Praatplaat Informatiebeveiliging en Privacy Omgevingswet

Gemeenten krijgen inzicht in de gebieden van Informatiebeveiliging en privacy waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Op basis hiervan kunnen ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Ook maakt het duidelijk welke normenkaders en wetgeving van toepassing is.
Gewijzigd: 1 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Prefill e-Formulieren

Het Prefill e-Formulier maakt het invullen van een formulier makkelijker, sneller én verhoogt de kwaliteit van gegevens.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Het generieke ondersteuningsaanbod helpt gemeenten om de uitgangspunten van de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG goed te borgen in de organisatie.
Gewijzigd: 1 april 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Publicatie: de Platformsamenleving

De publicatie over de Platformsamenleving wil de discussie opstarten over het wat, hoe en waarom van een zich ontwikkelende platformdynamiek en de gevolgen daarvan op de samenleving.
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Lokale ambitie