Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

132 producten

Filters tonen

Prefill e-Formulieren

Het Prefill e-Formulier maakt het invullen van een formulier makkelijker, sneller én verhoogt de kwaliteit van gegevens.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Het generieke ondersteuningsaanbod helpt gemeenten om de uitgangspunten van de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG goed te borgen in de organisatie.
Gewijzigd: 1 april 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Publicatie: de Platformsamenleving

De publicatie over de Platformsamenleving wil de discussie opstarten over het wat, hoe en waarom van een zich ontwikkelende platformdynamiek en de gevolgen daarvan op de samenleving.
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Lokale ambitie

RaadsTalk

Welke onderwerpen staan op de agenda in gemeenteraden in Nederland? Met Raadstalk zoekt u gemakkelijk raadsdocumenten van meer dan 110 gemeenten in Nederland tot circa 4 weken terug.
Gewijzigd: 3 juni 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.
Gewijzigd: 20 december 2018
verkenning

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.
Gewijzigd: 15 april 2019
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein

Het doel van de pilot voorafgaand aan de verkenning was te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, ruimtelijke informatie voor gemeenten van nut is. De achterliggende gedachte is innovatie van het sociaal domein.
Gewijzigd: 2 mei 2019
verkenning

Collectieve afspraken

Samen Organiseren in de Omgevingswet

Het doel van dit instrument is de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om voorzieningen gezamenlijk te organiseren in beeld te brengen, te wegen en te bepalen welke collectieve voorzieningen gerealiseerd moeten worden.
Gewijzigd: 27 mei 2019
instrument

Wet- en regelgeving

Samenwerkende Catalogi

Het doel achter de Samenwerkende Catalogi is om informatie over producten en diensten te standaardiseren zodat deze eenvoudig kan worden uitgewisseld en door alle overheden (eenduidig en samenhangend) kan worden gebruikt.
Gewijzigd: 22 mei 2019
instrument

Wet- en regelgeving

Samenwerkingsverbanden en de GDI

Gemeenten werken steeds vaker samen op veel verschillende vlakken. In deze samenwerkingsverbanden worden voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) gebruikt. Dit project gaat specifiek in op de knelpunten voor samenwerkingsverbanden bij het gebruik van de GDI
Gewijzigd: 2 mei 2019
verkenning

Collectieve afspraken

Serviceformules

Servicevormules dragen bij aan het klantgericht, efficiënt en herkenbaar maken van de gemeentelijke dienstverlening.
Gewijzigd: 28 mei 2019
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

Standaarden 'pas toe of leg uit'-lijst

De overheid stimuleert het gebruik van open ICT-standaarden, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier om gegevens uit te wisselen. De standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst maken uitwisseling van gegevens tussen organisaties in de publieke sector eenvoudiger en gemakkelijker.
Gewijzigd: 17 maart 2018
instrument

In gebruik