Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

130 producten

Filters tonen

MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij

In maart 2017 presenteerde Kenniscentrum Dienstverlening de MOOC “Dienstverlening in de informatiemaatschappij”. Hierin worden 5 inzichten in de informatiemaatschappij gegeven door dienstverleningsexperts.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken zorgt ervoor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.
Gewijzigd: 18 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Ondernemerspeiling

Met de Ondernemerspeiling weet u hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Zo kunt u beleid ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften.
Gewijzigd: 24 oktober 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Ondernemersplein

Het Ondernemersplein zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar voor hun relevante informatie.
Gewijzigd: 3 oktober 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Ondersteuning schuldhulpverlening

Een gezamenlijke, eenduidige en snelle aanpak bij schulden, waardoor de burger sneller, makkelijker en in één keer goed geholpen wordt.
Gewijzigd: 27 december 2017
verkenning

Collectieve afspraken

Online dienst Aangifte overlijden

Met de pilot van de ‘landelijke online dienst Aangifte overlijden en/of aanvraag verlof’ kunt u de online aangifte van overlijden mogelijk maken in uw gemeente.
Gewijzigd: 26 september 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Online dienst verhuizing en emigratie

Door het ontwikkelen van landelijke online diensten werken de deelnemende gemeenten en VNG Realisatie aan één efficiënte overheid. Burgers doen met deze online dienst op één plaats, op mijn.overheid.nl, een verhuisaangifte bij elke deelnemende gemeente.
Gewijzigd: 26 september 2018
product

Lokale ambitie
Klaar voor implementatie

Open Data Standaarden voor gemeenten

Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde open datasets voor gemeenten.
Gewijzigd: 13 februari 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Overheid.nl

Overheid.nl biedt inwoners en ondernemers snel inzicht in het totaaloverzicht aan producten en diensten vanuit de overheid en op de achterliggende wet- en regelgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
verkenning

Collectieve afspraken

Pilots Open Raadsinformatie

Via de Pilotstarter kunnen gemeenten meedenken over innovatieve toepassingen van open raadsinformatie met als doel het vergroten van de transparantie en versterking van de lokale democratie.
Gewijzigd: 28 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

PKIoverheid-certificaat

Een digitaal certificaat van PKIoverheid waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving.
Gewijzigd: 19 oktober 2017
instrument

Wet- en regelgeving