Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

130 producten

Filters tonen

Govroam voor gemeenten

Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.
Gewijzigd: 4 september 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Handelsregister (HR)

Het Handelsregister geeft informatie over alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
Gewijzigd: 24 maart 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

High Value Datasets

De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets. Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
Gewijzigd: 27 december 2017
instrument

Lokale ambitie

Idensys

Idensys verbetert de dienstverlening aan inwoners en ondernemers door het mogelijk te maken dat zij beter, sneller en veiliger online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 24 oktober 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Inrichten terugmeldproces

Door het structureel inbedden van terugmelden in werkprocessen de gegevenskwaliteit verhogen en gemeenten helpen om te voldoen aan de wettelijke terugmeldplicht.
Gewijzigd: 8 januari 2018
verkenning

Wet- en regelgeving

Inwonercloud

Het doel van samenwerken aan een Inwonercloud voor het sociaal domein is de inwoner centraal stellen, niet de instituties, om zo vraaggerichte zorg mogelijk te maken. Zelfregie en eigen kracht vormen daarbij de uitgangspunten.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

IPv6 bij gemeenten

Het huidige systeem van internetadressen (IPv4-adressen) raakt snel op, terwijl met de opkomst van het Internet of Things juist steeds meer adressen nodig zijn. Om in de toekomst te communiceren met andere systemen, moeten gemeenten nieuwe internetadressen (IPv6) invoeren.
Gewijzigd: 10 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Jouw succes, mijn succes

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties bedenken online toepassingen die de dienstverlening verbeteren. Door deze projecten te delen, profiteren meer overheden hiervan.
Gewijzigd: 13 maart 2018
verkenning

Collectieve afspraken
In gebruik

Juridische Routekaart

Het is voor gemeenten zaak om nu aan de slag te gaan met juridische uitdagingen die voortkomen uit de Omgevingswet: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. De Juridische Routekaart ondersteunt hierin.
Gewijzigd: 27 maart 2018
instrument

Lokale ambitie

Kennisbank Zaakgericht werken

De kennisbank wil kennisdeling rondom Zaakgericht werken tussen gemeenten bevorderen.
Gewijzigd: 8 augustus 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Kerninstrumenten Omgevingswet

Deze notities geven gemeenten inzicht in wat er precies van hen wordt verlangd ten aanzien van de kerninstrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan en in het bijzonder de informatievoorziening hierbij.
Gewijzigd: 24 juli 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie