Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

139 producten

Filters tonen

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

DigiD Machtigen

DigiD Machtigen maakt het voor gebruikers mogelijk om zich door iemand te laten helpen bij het digitaal regelen van zaken met de overheid, zonder dat zij hiervoor hun DigiD-inloggegevens hoeven te delen.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Digikoppeling

Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en organisaties met een publieke taak, mogelijk.
Gewijzigd: 3 januari 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Digilevering

Via Digilevering kunnen afnemers zich ‘abonneren’ op gebeurtenisberichten uit de basisregistraties (BAG, WOZ en het Handelsregister). Digilevering verspreidt berichten op basis van abonnementen.
Gewijzigd: 18 september 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Digilevering Handelsregister

Het werken met gebeurtenisberichten staat nog in de kinderschoenen. Onder meer via de pilot Gebeurtenisberichten uit het Handelsregister willen we kijken welke waarde gebeurtenisberichten hebben.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Digimelding

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de gegevens in die basisregistraties goed is. Onderdeel van de kwaliteitszorg is dat afnemers bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens, zaken terugmelden aan de bronhouders.
Gewijzigd: 1 april 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Diginetwerk

Diginetwerk verzorgt veilige gegevensuitwisseling tussen (besloten netwerken van) overheidsorganisaties.
Gewijzigd: 16 oktober 2017
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Diginetwerk mail

Diginetwerk Mail is een overheidsbrede oplossing waarmee overheden veiliger met elkaar kunnen e-mailen.
Gewijzigd: 28 februari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Met het Digitaal Stelsel Omgevingswet raadplegen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet.
Gewijzigd: 21 november 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Digitale Archieven Op Orde

Digitale Archieven op orde levert invoeringsscenario’s op die gemeenten helpen om een toekomstvaste informatievoorziening in te voeren.
Gewijzigd: 18 maart 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling

E-factureren

In het gemeentelijk betalingsverkeer is elektronisch bankieren nog geen gemeengoed. Ondernemers sturen een factuur die gemeenten vervolgens handmatig verwerken. E-factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en kosten te besparen.
Gewijzigd: 29 november 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie