Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

123 producten

Filters tonen

Berichtenbox voor bedrijven

De Berichtenbox voor bedrijven zorgt voor veilige en snelle uitwisseling van informatie tussen de overheid en ondernemers én tussen overheden onderling.
Gewijzigd: 15 januari 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Berichtenstandaarden

berichtenstandaarden maken digitale communicatie tussen gemeenten en ketenpartners mogelijk.
Gewijzigd: 22 april 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Betrouwbaar beeldbellen

Veilig beeldbellen met de lokale overheid door gebruik van DigiD
Gewijzigd: 9 december 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Bij het ingaan van de Wet digitale overheid moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.
Gewijzigd: 29 oktober 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Blockchain hackathon Groningen

Het doel van de hackathon was het verbinden, versterken en versnellen van nieuwe kennis rondom Blockchain. Het aan de hackathon verbonden acceleratieprogramma helpt betrokken partners en winnende teams om hun oplossingen te implementeren op een schaalbare manier.
Gewijzigd: 7 januari 2020
instrument

Lokale ambitie

Blockchain: Pilots bij de Rijksoverheid

Het doel is om tijdens de pilots in kaart te brengen op welke wijze blockchain kan helpen om overheidsprocessen te vernieuwen en verbeteren.
Gewijzigd: 7 januari 2020
verkenning

Lokale ambitie
In uitvoering

Blockchain: pilots bij gemeenten

Welke processen lenen zich voor blockchaintoepassingen en welke niet? Gemeenten kiezen elk een eigen vraagstuk en maken kennis met de blockchaintechnologie om op deze manier naar de gemeentelijke organisatie te kijken.
Gewijzigd: 7 januari 2020
verkenning

Lokale ambitie

Burgerpeiling

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Zo kunt u uw beleid afstemmen op de wensen van de inwoners.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Chatbot verhuizen

Met de chatbot Verhuizen regelt een inwoner zijn verhuizen bij de gemeente
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling

Cloud-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 9 april 2021
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

Data Science Hub

Doel van de Data Science Hub is gemeenten klaarstomen voor het gebruik van nieuwe methoden en technieken bij het beantwoorden en monitoren van beleids- en uitvoeringsvraagstukken.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Lokale ambitie
In gebruik

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 29 maart 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik