Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

17 producten

Filters tonen

Diginetwerk mail

Diginetwerk Mail is een overheidsbrede oplossing waarmee overheden veiliger met elkaar kunnen e-mailen.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 27 november 2018
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

GEMMA

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.
Gewijzigd: 17 maart 2018
instrument

Wet- en regelgeving
In gebruik

GGI-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 18 juli 2018
instrument

Collectieve afspraken
In uitvoering

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Gewijzigd: 10 december 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

GGI-Services

GGI-Services ondersteunt ketensamenwerking binnen de overheid. Via GGI-Services kan een gemeente straks per datastroom een werkende koppeling afnemen. Hierbij is preventief getest dat die koppeling werkt en voldoet aan de betreffende standaarden.
Gewijzigd: 15 november 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

GGI-Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur.
Gewijzigd: 15 november 2018
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Govroam voor gemeenten

Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.
Gewijzigd: 4 september 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

IPv6 bij gemeenten

Het huidige systeem van internetadressen (IPv4-adressen) raakt snel op, terwijl met de opkomst van het Internet of Things juist steeds meer adressen nodig zijn. Om in de toekomst te communiceren met andere systemen, moeten gemeenten nieuwe internetadressen (IPv6) invoeren.
Gewijzigd: 10 augustus 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Leermodule Klantreizen

Met de leermodule Klantreizen krijgt u inzicht in uw dienstverlening. U krijgt grip op klanttevredenheid en klantbeleving, zodat u de dienstverlening kunt verbeteren.
Gewijzigd: 27 september 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik

Praatplaat informatiebeleid

Een praatplaat van het informatiebeleidsplan toetst op een toegankelijke manier het informatiebeleid binnen uw organisatie. Het doel is breed draagvlak te krijgen voor de uitvoering van dat beleid.
Gewijzigd: 26 maart 2018
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Praatplaat Informatiebeveiliging en Privacy Omgevingswet

Gemeenten krijgen inzicht in de gebieden van Informatiebeveiliging en privacy waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Op basis hiervan kunnen ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Ook maakt het duidelijk welke normenkaders en wetgeving van toepassing is.
Gewijzigd: 1 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving