Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Producten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

47 producten

Filters tonen

14+ netnummer

Het 14+netnummer stelt inwoners in staat sneller en gemakkelijker hun gemeente te bereiken, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van de (telefonische) dienstverlening.
Gewijzigd: 23 oktober 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Het eenduidig vastleggen van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen in een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland, die door alle overheden gebruikt wordt.
Gewijzigd: 7 oktober 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Berichtenstandaarden

berichtenstandaarden maken digitale communicatie tussen gemeenten en ketenpartners mogelijk.
Gewijzigd: 16 juli 2018
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Digikoppeling

Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en organisaties met een publieke taak, mogelijk.
Gewijzigd: 3 januari 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Digilevering

Via Digilevering kunnen afnemers zich ‘abonneren’ op gebeurtenisberichten uit de basisregistraties (BAG, WOZ en het Handelsregister). Digilevering verspreidt berichten op basis van abonnementen.
Gewijzigd: 25 april 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Digilevering Handelsregister

Het werken met gebeurtenisberichten staat nog in de kinderschoenen. Onder meer via de pilot Gebeurtenisberichten uit het Handelsregister willen we kijken welke waarde gebeurtenisberichten hebben.
Gewijzigd: 26 april 2019
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Digimelding

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de gegevens in die basisregistraties goed is. Onderdeel van de kwaliteitszorg is dat afnemers bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens, zaken terugmelden aan de bronhouders.
Gewijzigd: 3 oktober 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Diginetwerk

Diginetwerk verzorgt veilige gegevensuitwisseling tussen (besloten netwerken van) overheidsorganisaties.
Gewijzigd: 16 oktober 2017
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Diginetwerk mail

Diginetwerk Mail is een overheidsbrede oplossing waarmee overheden veiliger met elkaar kunnen e-mailen.
Gewijzigd: 25 april 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Doorontwikkelen SUWI

Een gestroomlijnde duurzame samenwerking in de keten van Werk en Inkomen is belangrijk. Want alleen dan kunnen inwoners en ondernemers optimaal geholpen worden.
Gewijzigd: 23 juli 2019
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

E-factureren

In het gemeentelijk betalingsverkeer is elektronisch bankieren nog geen gemeengoed. Ondernemers sturen een factuur die gemeenten vervolgens handmatig verwerken. E-factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en kosten te besparen.
Gewijzigd: 1 juli 2019
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

E-WOZ (voormelding WOZ)

e-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden. Door correcties vroegtijdig door te voeren gaat de kwaliteit van WOZ-administratie omhoog.
Gewijzigd: 7 augustus 2018
product

Lokale ambitie
In gebruik