waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl

Gemeenten vragen zich continu af of hun dienstverlening volstaat of dat er verbetering mogelijk is. De website Waarstaatjegemeente.nl biedt gegevens van elke Nederlandse gemeente in een overzichtelijk dashboard. De website geeft gemeenten aan de hand van gemeentelijke thema’s inzicht in hoe zij ervoor staan verschillende maatschappelijke terreinen. Het instrument draagt bij aan transparantie van gegevens én het behoud van de regie op eigen gegevens.

Doel van dit instrument

Gemeenten zien via het dashboard van de website snel en duidelijk op welke terreinen zij kunnen verbeteren en van welke gemeenten zij kunnen leren.

Waarom

De site Waarstaatjegemeente.nl is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. Het dashboard kan worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Maar ook om de cijfers te vergelijken met de eigen cijfers uit het verleden. Denk aan gegevens als de cijfers van het aantal kinderen in jeugdhulp, het aantal gezinnen met een uitkering of financiële cijfers.

De data uit het dashboard kunnen meegenomen worden in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek. Waar komen de data vandaan? De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Dit door VNG Realisatie ontwikkelde instrument brengt de ervaringen en kwaliteiten van de verschillende gemeenten bij elkaar. De informatie is openbaar toegankelijk en daardoor ook bereikbaar voor andere geïnteresseerden als inwoners, onderzoekers en de media.

Aansluiten?

Behalve dat er cijfers over gemeenten worden ontsloten via 'dashboards en rapportages’, kunnen gebruikers van de site ook in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties en vergelijkingen maken.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Bezoek Waarstaatjegemeente

Voor meer informatie kunt u ook e-mailen naar waarstaatjegemeente@vng.nl

Waarstaatjegemeente.nl

Aanvullende informatie

Hoe werkt Waarstaatjegemeente.nl? Om de werking en de mogelijkheden van Waarstaatjegemeente.nl helder te laten zien, hebben we twee korte video’s gemaakt die dit alles stap voor stap in beeld brengen. Deze vindt u op de website van Waarstaatjegemeente.nl