Informatiehuis Ruimte

Verkenning Informatiehuis Ruimte

Het Informatiehuis Ruimte gaat de overbruggingsfunctie vervullen voor ruimtelijke plannen. Hoewel de details van de uitvoering nog niet helemaal bekend zijn, is er behoefte aan een verkenning van de gevolgen voor gemeenten.

Doel van deze verkenning

De verkenning geeft een beeld van de gevolgen van de komst van een Informatiehuis Ruimte voor de gemeentelijke organisatie.

Waarom

Deze verkenning biedt inzicht in praktische consequenties van het Informatiehuis Ruimte, zoals het aanhouden van softwarepakketten voor mogelijke wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.

Aanvullende informatie

Gemeenten moeten rekening houden met twee verschillende werkwijzen op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt:

  • Bestaande ruimtelijke plannen moeten op www.ruimtelijkeplannen.nl gewijzigd kunnen worden,
  • Nieuwe omgevingsplannen moeten op LVBB gepubliceerd worden.