Verkenning Datalab

Verkenning Datalab

De kracht van informatie wordt steeds sterker. Big data is een buzzwoord. Ook gemeenten verkennen de mogelijkheden die big data bieden. Door verschillende datasets te koppelen en met innovatieve tools te analyseren, zijn inzichten te verkrijgen en opmerkelijkheden te ontdekken die met een individuele dataset niet te vinden zijn. Nieuwe informatie waarmee bestaande kennis is te verrijken. Dat stelt gemeenten in staat om het beleidsproces te innoveren en om real time feedback te krijgen over de effectiviteit van het beleid.

Doel van deze verkenning

De verkenning heeft uitgezocht hoe gemeenten zodanig gefaciliteerd kunnen worden dat zij op een datagedreven manier naar beleid- en uitvoeringsvraagstukken kunnen kijken.

Waarom

Om gemeenten te ondersteunen in een datagedreven werkwijze, zijn de mogelijkheden verkend van een data-ecosysteem, onder de naam Verkenning Data Lab. In de verkenning stond de vraag centraal hoe gemeenten gefaciliteerd kunnen worden om op een datagedreven manier naar beleids- en uitvoeringsvraagstukken te kijken.

Door zelfstandig met big data aan de slag te gaan, kunnen gemeenten beter toezien op wat er met de data wordt gedaan en hoe de analyse plaatsvindt. Daardoor kunnen gemeenten goed inschatten welke onderwerpen en aspecten voor hen van belang zijn. Ook kunnen zij de uitkomsten beter duiden door hun ervaring en kennis uit het veld.

In de verkenning zijn vier stappen doorlopen: van vraagverkenning en dataverkenning naar analyse en onderzoek om uiteindelijk te komen tot een oplossing.

Tijdens de verkenning is, op aanraden van gemeenten, in eerste instantie ingezoomd op twee thema’s: Omgevingswet en Bedrijvigheid. Bij het thema Omgevingswet moet gedacht worden aan het verkrijgen van inzicht in de handhaving van en toezicht op het vergunningverleningstelsel. Of het krijgen van meer inzicht in de variatie van bestemmingsplannen bij verschillende gemeenten. Bij het thema Bedrijvigheid gaat het onder meer om data-analyses om zicht te krijgen op de actuele en werkelijke bedrijvigheid in een gemeente of gemeentelijke omgeving.

Digitalisering dwingt overheden om anders te kijken naar de groeiende hoeveelheden data. De datagestuurde overheid lijkt de nieuwe hype te zijn. Het biedt kansen, maar er kleven ook risico’s aan. In Alphen aan den Rijn heeft een en ander geleid tot de oprichting van een DataLab, als eerste stap richting een meer datagestuurde gemeente.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Big data op kleine schaal: data en gemeenten

Laat u inspireren met dit online magazine. Twaalf verschillende praktijkvoorbeelden zijn uitgebreid beschreven. Hiermee zijn we niet uitputtend, maar geven we een inkijkje in de mogelijkheden met data. Op de laatste pagina vindt u een bonte verzameling van andere interessante dataprojecten.

Magazine Big dat op kleine schaal