Digitale toegankelijkheid

Verhogen succesratio webformulieren

Webformulieren vormen voor inwoners en ondernemers de toegangspoort tot de digitale dienstverlening van uw gemeente. Onderzoek wees uit dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin gemeentelijke webformulieren effectief zijn. Dat maakt de vraag interessant hoe goed uw eigen webformulieren presteren. VNG Realisatie helpt u graag deze effectiviteit oftewel succesratio in kaart te brengen en te verbeteren.

Doel van dit product

Met goed presterende webformulieren maakt u als gemeente de drempel voor digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers zo laag mogelijk.

Waarom

De succesratio geeft gemeenten inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van de webformulieren die zij hanteren. De ratio meet het aantal online aanvragen dat in een bepaalde periode is gestart en zet het af tegen het aantal online aanvragen dat in diezelfde periode is voltooid. Als op een gemeentelijke website op 1 januari honderd aanvragen zijn gestart en er vijftig uiteindelijk zijn ingediend, bedraagt de succesratio 50 procent.

Tot nu toe is het mogelijk de succesratio van zes webformulieren te meten: Aanvragen uittreksel BRP, Doorgeven Verhuizing, melding openbare ruimte, Aanvragen evenement vergunning, Aanvragen parkeervergunning en Aangifte Overlijden.

In het stappenplan wordt uitgelegd welke stappen je moet ondernemen om aan te sluiten op de succesratio

In het pilotproject Succesratio Webformulieren deden vanaf 2018 tien gemeenten mee: Almere, Alphen aan den Rijn, Borne, Enschede, Harderwijk, Leeuwarden, Nieuwegein, Vught, Waddinxveen en Zeewolde. De gemiddelde succesratio in de proef was 41 procent, maar de scores van de verschillende formulieren liepen uiteen van 10 tot 90 procent. Door van elkaar te leren, kunnen gemeenten hun succesratio sterk laten stijgen. Daarom organiseert VNG Realisatie regelmatig workshops over dit onderwerp. Meer informatie over de pilot en de adviezen voor gemeenten vindt u ook in het uitgebreide Eindrapport Pilot Succesratio.

Hoe implementeren

VNG Realisatie verzorgt voor deelnemende gemeenten de afstemming met de diverse leveranciers van webformulieren. Wij ondersteunen bij het realiseren van de koppeling tussen de formulieren en de ‘webanalytics tool’ van uw gemeente. De data over de succesratio wordt dagelijks ververst. Op het online dashboard kunt u dagelijks uw score zien en vergelijken met andere gemeenten.

In de praktijk

Heeft u belangstelling voor het meten van de succesratio van uw webformulieren? Stuurt u dan een email naar waarstaatjegemeente@vng.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u meer horen? Kijk dan het webinar terug.