Vensters voor bedrijfsvoering

Weet u als manager bedrijfsvoering van uw gemeente hoe groot uw percentage overhead is? Hebt u dit percentage wel eens vergeleken met een andere gemeente? En hoe staat het met uw interne klanttevredenheid? Met Vensters voor Bedrijfsvoering onderzoekt u de bedrijfsvoering van uw gemeente met al deze gegevens bij elkaar.

Doel van dit product

Met Vensters voor Bedrijfsvoering onderzoekt u de bedrijfsvoering van uw gemeente.

Waarom

Vensters voor Bedrijfsvoering bestaat uit een meting van de prestaties van uw bedrijfsvoering en een meting van de beleving van uw organisatie. Als u de resultaten van deze metingen heeft, kunt u deze in leerkringen met andere gemeenten bespreken. Zo krijgt u inzichten in hoe de bedrijfsvoering van uw gemeente verbeterd kan worden.

Bezoek de website Vensters voor Bedrijfsvoering voor meer informatie of neem contact op met de projectleiders van VNG Realisatie: Mari-An Gerits en Sander Mooij.