Veiligheidsinformatieknooppunt

Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een zogenoemde proof of concept ontwikkeld voor informatievoorziening op het veiligheidsdomein: het Veiligheidsinfomatieknooppunt (VIK). Het VIK helpt gemeenten om datagedreven te werken op  onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving. De aanpak versterkt de bestuurlijke informatiepositie en weerbaarheid en levert een bijdrage aan de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid. Tevens speelt het VIK in op de informatiebehoefte, in geval van crisis. De rol van VNG Realisatie is nagaan of het VIK ook bij andere gemeenten kan worden geïmplementeerd.

Doel van deze verkenning

Het VIK-concept moet ertoe leiden dat eigen (bestuurlijke) wettelijke taken effectiever en efficiënter worden uitgevoerd. Daardoor verbetert de bestuurlijke bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning.

Bruikbaarheid VIK concept voor gemeenten

De gemeente Breda heeft het concept van VIK ontwikkeld. Door middel van een praktijkproef kan nu onderzocht worden of het nuttig is om de aanpak uit te breiden naar andere gemeenten. Gemeenten en VNG Realisatie gaan nu dus samen na of het mogelijk en wenselijk is om de VIK-aanpak ook  bij tien tot twintig andere gemeenten te implementeren. , hiermee kunnen we de aanpak en business case valideren voor landelijke opgschaling.

Om in te spelen op de eventuele brede implementatie bij Nederlandse gemeenten, komen aspecten als ICT, organisatie, processen, gegevensbronnen, informatiebeveiliging en regelgeving aan de orde. Dat geldt ook voor legitimiteitsvragen, maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan privacyregels.

De technische oplossing van de informatievoorziening is per gemeente verschillend. Sommige gemeenten hebben zelf een systeem ontwikkeld (zoals Almere) en andere gemeenten hebben een systeem door een externe partij laten ontwikkelen. 

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Concept biedt inzichten

Het concept dat in het pilotproject wordt beproefd, draagt bij aan de realisatie van gestelde doelen op belangrijke veiligheidsthema’s. Gebruikmakend van vijf basisregistraties en gegevens uit bestuurlijke rapportages, biedt dit concept inzichten waarmee gerichter (samen) gewerkt kan worden. Ook verkleint het de kans dat een gemeente onbewust en onbedoeld meewerkt aan ondermijnende activiteiten