Digitale toegankelijkheid

Succesratio webformulieren: van ‘samen meten’ naar ‘samen leren en verbeteren’

Webformulieren vormen voor inwoners en ondernemers de toegangspoort tot de digitale dienstverlening van uw gemeente. Onderzoek wijst uit dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin gemeentelijke webformulieren effectief zijn. Dat maakt de vraag interessant hoe goed uw eigen webformulieren presteren.

Doel van dit product

Met goed presterende webformulieren maakt u als gemeente de drempel voor digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers zo laag mogelijk.

Succesratio webformulieren

Van 2018 tot 2021 hebben we voor bijna 100 gemeenten 5 webformulieren gemeten, in de fase ‘samen meten’. We hebben hierbij veel geleerd over wat goed werkt en wat de succesratio is van diverse formulieren. Vanaf 2021 is het project overgegaan naar de fase ‘samen meten en verbeteren’, waarvoor we de opgedane kennis beschikbaar hebben gemaakt in de kennisbank Dienstverlening.

In de praktijk

In de Toolkit Meten en Verbeteren van Webformulieren op de Kennisbank Dienstverlening Gemeenten vindt u de opgedane kennis en ervaringen en andere documenten (tips, handleiding etc.) over het verbeteren van de gemeentelijke webformulieren zodat alle gemeenten hun voordeel kunnen doen met dit kennisproduct.

De laatste online meeting op 18 mei 2021 was een groot succes met 300 aanmeldingen. In deze meeting gaven we praktische handvatten voor het verbeteren van gemeentelijke webformulieren. Ook deelden de gemeenten Geertruidenberg en Zevenaar hoe zij hun webformulieren hebben verbeterd. Bekijk de opname van deze bijeenkomst in de Toolkit Meten en Verbeteren van Webformulierenen krijg zo een goed beeld van hoe een verbetertraject eruit kan zien.

Kennisnetwerk Data en Smart Society

Binnen het Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseren we een aantal ‘meetups’ over dienstverlening en de rol die metingen en data daarin kunnen spelen. Het Kennisnetwerk is een netwerk dat gemeentelijke professionals met elkaar verbindt en de onderlinge uitwisseling van kennis en goede voorbeelden ondersteunt. Bekijk de Pleio-omgeving van Kennisnetwerkdata (registratie is nodig).

Kom in contact met collega-gemeenten en wissel ervaringen uit via ons blog ‘Deel uw succesvol verbeterde webformulieren!’ op Pleio Kennisnetwerkdata (registreren is nodig).