Stelselcatalogus

Stelselcatalogus

Gegevens uit de basisregistraties zijn de spil voor meervoudig gebruik van gegevens binnen de overheid. Door het eenmalig verzamelen van deze gegevens worden niet alleen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderd, maar worden tegelijkertijd forse kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid zelf gerealiseerd. De Stelselcatalogus wordt beschikbaar gesteld door Logius.

Doel van dit instrument

De (online) Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Waarom

Gegevens uit de basisregistraties zijn de spil voor meervoudig gebruik van gegevens binnen de overheid. Door het eenmalig verzamelen van deze gegevens worden niet alleen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderd, maar worden tegelijkertijd forse kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid zelf gerealiseerd.

De Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld van welke wetgeving de gegevens zijn afgeleid. Met die informatie kunnen organisaties bepalen of de gegevens uit de basisregistratie(s) makkelijk zijn in te passen in hun eigen werkprocessen. De Stelselcatalogus is toegespitst op de doelgroepen Beleidsmakers en wetgevingsjuristen.

De definities in de Stelselcatalogus zijn overgenomen uit de verschillende basisregistraties. De beheerders van de basisregistraties onderhouden de definities zelf.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Uitgebreide informatie over de Stelselcatalogus

Een nieuwe (3.0) versie van de Stelselcatalogus is in ontwikkeling en in dat kader wordt een nieuwe website gerealiseerd. In de tussentijd is uitgebreide informatie over de Stelselcatalogus te vinden bij Logius.

Stelselcatalogus bij Logius