Serviceformules Omgevingswet

Serviceformules Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt van overheden om anders te werken en om de dienstverlening anders in te richten. Maar hoe? De serviceformules Omgevingswet geven een beeld van wat hiervoor nodig is. Zowel naar de klant, zowel burgers als bedrijven, als ook in de organisatie.

Doel van dit instrument

Een serviceformule is een werkend dienstverleningsconcept dat gemeenten houvast geeft bij de veranderopgave die voortkomt uit de invoering van de Omgevingswet.

Waarom

Met de Omgevingswet moet het voor iedereen eenvoudiger en sneller worden en ook minder eenrichtingsverkeer om iets te regelen in het fysieke domein. Straks is het niet meer de overheid die beslist, controleert of reguleert, maar gebeurt dat op een partnerachtige manier. Dat betekent een verandering in de dienstverlening van de overheid, bijvoorbeeld vanuit gemeenten. De omgang met inwoners, ondernemers en belanghebbenden verandert voor hen.

In opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet is binnen de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) onderzocht wat de impact is van de Omgevingswet op de dienstverlening van gemeenten. Op basis van de uitkomsten van VIVO zijn de klantreizen en Serviceformules uitgewerkt. Deze resultaten gebruiken gemeenten voor de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.

Met de Omgevingswet heeft iedereen straks toegang tot dezelfde informatie. Van raadslid tot jurist en van inwoner tot wethouder: de bedoeling is dat iedereen op een digitale kaart ziet wat er wel en niet mogelijk is op een bepaalde plek. Dat heeft grote consequenties voor onder meer het informatiemanagement van de overheid. Want de informatie op de kaart moet natuurlijk wel kloppen.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aan de slag met Serviceformules

Aan de slag met Serviceformules

Aanvullende informatie

Het werken met de Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Daarom is in 2016 onderzocht hoe overheden hun dienstverlening kunnen optimaliseren om te werken met de Omgevingswet.

Door middel van interviews zijn de klantreizen geanalyseerd in de huidige dienstverlening van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Een klantreis is een weergave van alle interacties die een specifieke klant met een dienst heeft, om zijn of haar doel te bereiken. Het maakt inzichtelijk in welke mate je het klantproces succesvol hebt ingericht zodat klanten tevreden zijn. Hoe zit deze reis in elkaar en hoe verloopt deze? Naast de huidige klantreis is ook de gewenste klantreis, zonder zogenaamde klantpijnen, in kaart gebracht. Het ideaalplaatje waarin alle klanten, initiatiefnemers en belanghebbenden, optimaal worden bediend.

De bevindingen uit het klantreizenonderzoek hebben als basis gediend voor het valideren van klantreizen en het ontwikkelen van serviceformules voor gemeenten.