Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi

De voorziening ‘Samenwerkende Catalogi’ koppelt de product- en dienstencatalogi van verschillende overheidsorganisaties en maakt de informatie vervolgens eenvoudiger vindbaar voor ondernemers en burgers. Het is de standaard voor het publiceren en uitwisselen van gegevens over producten en diensten binnen de overheid

Doel van dit instrument

Het doel is om informatie over producten en diensten te standaardiseren zodat deze eenvoudig kan worden uitgewisseld en door alle overheden (eenduidig en samenhangend) kan worden gebruikt.

Waarom Samenwerkende Catalogi?

De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over de uitwisseling van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. Denk hierbij aan vergunningen, uitkeringen, subsidies, belastingen en heffingen. Individuele overheidsorganisaties bieden op hun website informatie over hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Door deze informatie te publiceren conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi ontstaat een virtuele catalogus of verwijsregister voor de hele overheid. In het kader van de Dienstenwet zijn alle gemeenten aangesloten op de Samenwerkende Catalogi en moeten deze aansluiting onderhouden.

Inwoners en ondernemers doen regelmatig zaken met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan belastingaangifte doen, een toeslag aanvragen of een vergunning verkrijgen. Zij verwachten dat informatie over de voor hen relevante overheidsdiensten eenvoudig te vinden is en het aanvraagproces niet ingewikkeld. Hoewel de overheid in toenemende mate digitaal werkt, is haar dienstenaanbod versnipperd over honderden websites. Samenhang en overzicht in het dienstenaanbod ontbreken, en soms is informatie niet eenduidig. Inwoners en ondernemers hebben hier last van wanneer zij zakendoen met de overheid.

Gebruik maken van Samenwerkende Catalogi

Alle gemeenten hebben een aansluiting op Samenwerkende Catalogi. Niet alle gemeenten maken echter actief gebruik van deze standaard voor hun producten en diensten. Daarvoor is het nodig dat zij deze op hun website voorzien van Uniforme Productnamen. Leveranciers van producten- en dienstencatalogi hebben dit vaak al geïmplementeerd. Gemeenten kunnen dit ook zelfstandig doen volgens de technische specificaties van Logius.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Meer over de Samenwerkende Catalogi

Recht op informatie
Samenwerkende Catalogi zorgt dat de informatie van alle overheidsorganisaties op een eenduidige en samenhangende manier kan worden aangeboden. Inwoners en ondernemers hebben recht op informatie over wat de overheid doet. Voor ondernemers staat dat in de Dienstenwet. Meer algemeen (voor zowel ondernemers als inwoners) wordt dit verwoord in de Wet Digitale Overheid (voorheen Wet GDI) die momenteel wordt ontwikkeld. Voor bestuursorganen betekent dit dat zij verplicht zijn informatie over hun producten en diensten te delen conform de standaard voor Samenwerkende Catalogi. 

Het verwijsregister bevat onder meer de naam van het product, de doelgroep (inwoners en/of ondernemers) en een hyperlink (URL) naar de webpagina waarop de betreffende overheidsorganisatie het product beschrijft en eventueel een aanvraagmogelijkheid biedt.

Digitaal 2017
In het programma Digitaal 2017 spreken overheidsorganisaties de ambitie uit om in 2017 al hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen. Samenwerkende Catalogi is één van de instrumenten van Digitaal 2017.

Aansluiting op de Samenwerkende Catalogi