Ondersteuning schuldhulpverlening

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Veel burgers met schulden hebben beperkt inzicht in hun financiële situatie. Dat maakt het moeilijk om goede oplossingen te vinden om uit de schulden te komen. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten gaan aan de slag om de gegevens die ze van een burger hebben op een standaard manier ter beschikking te stellen, zodat de burger persoonlijk inzicht en regie krijgt over zijn financiële gegevens.

Doel van deze verkenning

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens beschikbaar om burgers middels apps op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun financiële situatie.

Waarom

Bij veel burgers met schulden ontbreekt het inzicht in hun financiële situatie. Dat bemoeilijkt het vinden van oplossingen om uit de schulden te komen. Deze schuldenproblematiek is niet alleen vervelend voor de burgers met schulden, maar leidt ook tot maatschappelijke kosten. Op initiatief van het Kloosterhoeveberaad is een klantreis uitgevoerd in gemeente Alphen op de intake voor de schuldhulpverlening. Daaruit kwam naar voren dat burgers met schulden bij de stap ‘Ik verzamel gegevens en breng mijn schulden in kaart’ een dip ervoeren.

De burger die al in de problemen zit, wordt bij deze stap gevraagd om zijn gegevens te verzamelen. Er zijn inmiddels verschillende initiatieven en digitale toepassingen op de markt die inspringen op deze dip, waaronder het Financieel Paspoort en de fiKks schulden app. Deze toepassingen zijn erop gericht de burger te ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht en regie op zijn gegevens. Het betreft informatie over inkomen, uitkeringen, pensioenen, uitgaven en schulden.

Gemeenten en zes grote uitvoeringsorganisaties, die samenwerken in het Kloosterhoeveberaad, stellen deze informatie nu beschikbaar in de pilot Regie op gegevens voor schuldhulpverlening. Met 1 druk op de knop krijgen burgers inzage in hun financiële gegevens.  Dit is ook in lijn met de ‘Intentieverklaring schulden’, die is opgesteld door de Manifestgroep. Het programma ‘Burgers en bedrijven in Regie op hun Gegevens’ van het ministerie van BZK gaat dit toetsen met zogeheten ‘Living Labs’.  De pilot Regie op gegevens voor de schuldhulpverlening is één van deze ‘Living labs’.

Uit de klantreis ‘hulp bij schulden’ in Alphen aan den Rijn over de intake voor de schuldhulpverlening, uitgevoerd door het Kloosterhoeveberaad, kwam naar voren dat de stap ‘Ik verzamel gegevens en breng mijn schulden in kaart’ het langst duurde en tot een dip in de klantreis leidde. In de gemeente Boxtel is eerder een geslaagde praktijkbeproeving gedaan met Regie op Gegevens. De resultaten van deze praktijkbeproeving zijn te lezen in het rapport 'Verkenning impact regie op gegevens'

Aanvullende informatie

Meer weten? Neem contact op met Astrid van den Biggelaar.