Ondersteuning schuldhulpverlening

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Mensen met schulden weten vaak niet hoe ze er financieel voorstaan. Dat beperkte inzicht in hun financiële situatie maakt het lastig om uit de schulden te komen. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten werken samen in een aantal pilotprojecten. Het doel daarvan is mensen met schulden meer inzicht en regie over hun financiële gegevens geven.

Doel van deze verkenning

Uitvoeringsorganisaties en gemeenten stellen persoonlijke financiële gegevens op dezelfde manier beschikbaar. Mensen krijgen op een gebruiksvriendelijke manier inzicht in en regie op hun financiële gegevens.

Waarom

Mensen met schulden weten vaak niet hoe ze er financieel voorstaan. Dat beperkte inzicht maakt het lastig om uit de schulden te komen. Bovendien zijn schulden niet alleen vervelend voor mensen met schulden zelf, ze leiden ook tot maatschappelijke kosten. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten zijn daarom de pilot ‘Regie op gegevens voor schuldhulpverlening’ gestart. Binnen de pilot wordt gewerkt aan een manier om schuldgegevens gestandaardiseerd aan te bieden. En er vindt onderzoek plaats naar apps die inzicht bieden.  

Schuldinformatie met één druk op de knop

Op initiatief van het Kloosterhoeveberaad is in de gemeente Alphen aan den Rijn een klantreis uitgevoerd rond de intake voor schuldhulpverlening. Daaruit kwam naar voren dat mensen met schulden een dip ervaren bij de stap ‘Ik verzamel gegevens en breng mijn schulden in kaart’.  Op dat moment vraag je als overheid om gegevens van de klant, die je als overheid vaak al grotendeels hebt van de klant. De samenwerking in het Kloosterhoeveberaad tussen gemeenten en grote uitvoeringsorganisaties kan ervoor zorgen dat een substantiële stap wordt gezet om financiële informatie op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te stellen, in eerste instantie via de zogenaamde Blauwe knop. Mensen krijgen met één druk op deze knop inzage in hun financiële gegevens én kunnen deze ook praktisch gebruiken in bijvoorbeeld het traject van de schuldhulpverlening

Uit de klantreis ‘hulp bij schulden’ in Alphen aan den Rijn over de intake voor de schuldhulpverlening, uitgevoerd door het Kloosterhoeveberaad, kwam naar voren dat de stap ‘Ik verzamel gegevens en breng mijn schulden in kaart’ het langst duurde en tot een dip in de klantreis leidde. In de gemeente Boxtel is eerder een geslaagde praktijkbeproeving gedaan met Regie op Gegevens. De resultaten van deze praktijkbeproeving zijn te lezen in het rapport 'Verkenning impact regie op gegevens'

Apps voor inzicht en overzicht

Verschillende digitale toepassingen - zoals het het Financieel Paspoort en de fiKks- springen in op de behoefte van mensen met schulden aan meer inzicht en overzicht. Binnen de pilot Regie op gegevens onderzoekt een aantal gemeenten hoe zulke apps ingezet kunnen worden bij schuldhulpverleningstrajecten.

Aanvullende informatie

Meer weten? Neem contact op met Astrid van den Biggelaar.