Publicatie: de Platformsamenleving

Publicatie: de Platformsamenleving

De snelle opkomst van online platformen, zoals Facebook en Uber, heeft velen geïnspireerd tot euforische verhalen over de ‘participatiemaatschappij’ en de ‘deeleconomie’. Wat vaak onderbelicht blijft, is de ‘sturende’ rol die deze platformen spelen in de organisatie van het maatschappelijk verkeer.

Doel van deze verkenning

De publicatie over de Platformsamenleving wil de discussie opstarten over het wat, hoe en waarom van een zich ontwikkelende platformdynamiek en de gevolgen daarvan op de samenleving. Het is een verkenning van de relatie tussen platformen en de samenleving waarin ze geleidelijk vervlochten raken.

Uitgangspunten verkenning platformsamenleving

Uitgangspunt van deze verkenning is dat de verschillen in de achterliggende organisatie van platformen belangrijk zijn en invloed hebben op de wijze waarop overheden ermee om dienen te gaan.

De architectuur en economische modellen van platformen kunnen sturend zijn in het gebruik ervan, en daarmee weer een rol spelen in hoe we ‒ in het geval van bovenstaand voorbeeld ‒ het leven in de buurt ervaren, met wie we daar in contact komen, hoe de publieke ruimtes worden gebruikt, hoe we al dan niet gezamenlijk vorm geven aan de toekomst van de buurt en wie daarin een stem krijgen.

social mediaNieuwe sociale media zoals Twitter, Pinterest en Instagram worden al geruime tijd door multinationals gebruikt om erachter te komen wat hun consumenten graag willen. Ook steeds meer overheidsorganisaties gebruiken webcare om draagvlak te creëren – of verdergaand – initiatieven op te sporen die kansrijk zijn om te worden omarmd. 

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

De Platformsamenleving

De Platformsamenleving