Praatplaat Informatiebeveiliging en Privacy Omgevingswet

Praatplaat Informatiebeveiliging en Privacy Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet raakt de informatievoorziening van gemeenten. Gemeenten dienen hun informatiesystemen en processen te laten aansluiten op het DSO. Het aansluiten op het DSO heeft impact op de informatiearchitectuur en de beveiliging van de betreffende informatie binnen deze architectuur. De praatplaat geeft inzicht in wat de relaties zijn en impact is voor informatiebeveiliging en privacy binnen de Omgevingswet (en het DSO).

Doel van dit instrument

Gemeenten krijgen inzicht in de gebieden van Informatiebeveiliging en privacy waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Op basis hiervan kunnen ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Ook maakt het duidelijk welke normenkaders en wetgeving van toepassing is.

Waarom

Het doel van dit project is om de impact van de invoering van de Omgevingswet te bepalen op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy en daarvoor de juiste, passende maatregelen te definiëren, welke door gemeenten ingezet kunnen worden om de betrokken informatie op adequate manier te beschermen.

De praatplaat geeft gemeenten inzicht in de gebieden van informatiebeveiliging en privacy die geraakt worden door de nieuwe Omgevingswet op basis van de DSO-architectuur. Gemeenten kunnen daardoor nu al het gesprek aan gaan (intern en met mogelijke leveranciers) en bekijken welke maatregelen ze moeten nemen. Deze praatplaat is een instrument in ontwikkeling; een concept. Er wordt steeds meer bekend over de impact van de Omgevingswet op gemeenten. Gedurende het traject kan de praatplaat nog bijgesteld worden.

De opgenomen informatie in de praatplaat komt uit gesprekken met de architecten van het DSO en via Ateliersessies. In deze Ateliersessies hebben voornamelijk gemeenten, maar ook ander bevoegd gezag input geleverd op basis van hun omgeving en ervaringen.

Aanvullende informatie

Praatplaat Omgevingswet