Platform ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie

Platform ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie

Nederlanders maken steeds meer gebruik van online platformen en apps. Ondanks dat dergelijke voorzieningen (over het algemeen) niet door of met gemeenten ontwikkeld worden, kunnen ze wel een - soms aanzienlijke - bijdrage leveren aan gemeentelijk beleid. VNG Realisatie heeft een verkenning uitgevoerd naar de kansen die de digitale platformen bieden op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. Onder zelfredzaamheid wordt, naast het daadwerkelijk zelfstandig functioneren, ook het organiseren van de juiste ondersteuning of hulp verstaan.

Doel van deze verkenning

De verkenning helpt gemeenten wegwijs te worden in de grote diversiteit van online platformen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie.

Waarom

VNG Realisatie biedt met de verkenning gemeenten een handreiking in het woud van online platformen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. Het doet dat door inzichtelijk te maken welke typen platformen er zijn en welke functionaliteiten de verschillende platformen bieden. Dit kan gemeenten mogelijk ondersteunen in het maken van beleidskeuzes rondom dit thema.

Kees D’Huy, directeur Urban development en Smart cities bij TNO: “De trend is dat mensen niet alles zelf meer hoeven te bezitten en dat er een omslag komt naar ‘alles aanbieden als een service’. Een auto bijvoorbeeld, of energie. Deze ontwikkeling kan ook weer ruimte scheppen in een stad, zeker in het voorbeeld van de auto. Dergelijke initiatieven beginnen altijd bottom-up. De keerzijde daarvan is dat al die losse initiatieven een verrommeling van het stedelijk landschap kunnen geven.”

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.