Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt

Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), die de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving. Het concept versterkt de bestuurlijke informatiepositie en weerbaarheid en levert een bijdrage aan de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid. Tevens speelt het in op de informatiebehoefte, in geval van crisis. Het pilotproject onderzoekt onder meer of het VIK-concept bij andere gemeenten kan worden geïmplementeerd.

Doel van deze verkenning

Het VIK-concept moet ertoe leiden dat eigen (bestuurlijke) wettelijke taken effectiever en efficiënter worden uitgevoerd. Daardoor verbetert de bestuurlijke bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, bijvoorbeeld waar het gaat om ondermijning.

Bruikbaarheid VIK concept voor gemeenten

De gemeente Breda (Trekkergemeente) heeft het intelligence-concept VIK ontwikkeld. Daarnaast hebben Eindhoven, Almere, en Tilburg (Deelnemergemeenten) los van elkaar een soortgelijk BI-concept ontwikkeld. De door de gemeenten gebruikte methoden verschillen zowel qua functionaliteit als qua techniek en gebruikte soorten datasets, maar er zijn ook overeenkomsten.

Door middel van een praktijkproef onderzoekt het project de bruikbaarheid van het Bredase VIK-concept. De proef kijkt onder meer naar in hoeverre de onderdelen van het concept - technisch, organisatorisch, procesmatig - van de gemeente Breda generiek bruikbaar zijn voor andere gemeenten. Ook wordt gekeken naar welke bestuurlijke afspraken nodig zijn om het concept bij andere gemeenten te kunnen implementeren en welke concrete voordelen het concept oplevert.

De technische oplossing van de informatievoorziening is per gemeente verschillend. Sommige gemeenten hebben zelf een systeem ontwikkeld (zoals Almere) en andere gemeenten hebben een systeem door een externe partij laten ontwikkelen. 

Om in te spelen op de eventuele brede implementatie bij Nederlandse gemeenten, komen aspecten als techniek/ICT, organisatie, processen, gegevensbronnen, informatiebeveiliging en regelgeving aan de orde. Dat geldt ook voor legitimiteitsvragen, maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan privacyregels.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Concept biedt inzichten

Het concept dat in het pilotproject wordt beproefd, draagt bij aan de realisatie van gestelde doelen op belangrijke veiligheidsthema’s. Gebruikmakend van vijf basisregistraties en gegevens uit bestuurlijke rapportages, biedt dit concept inzichten waarmee gerichter (samen) gewerkt kan worden. Ook verkleint het de kans dat een gemeente onbewust en onbedoeld meewerkt aan ondermijnende activiteiten