Overheid.nl

Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland voor ondernemers en particulieren. Op Overheid.nl is achterliggende wet- en regelgeving te vinden, een totaaloverzicht van de producten en diensten plus een aantal links naar websites die voor ondernemers en inwoners van belang zijn.

Doel van dit instrument

Overheid.nl biedt inwoners en ondernemers snel inzicht in het totaaloverzicht aan producten en diensten vanuit de overheid en op de achterliggende wet- en regelgeving.

Wegwijzer naar overheidsinformatie

De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. 

De website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met:

  • De andere ministeries.
  • De Eerste- en Tweede Kamer.
  • Gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
  • Belastingdienst, DUO, SVB, UWV. 

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.