PGB 2.0

Ontwikkeling en implementatie PGB 2.0

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Voor het verwerken van de PGB-administratie wordt een nieuw PGB Portaal ontwikkeld. Dit PGB 2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties.

Doel van dit product

Met het nieuwe PGB Portaal regelt de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger zijn PGB-administratie.

Waarom

Het huidige PGB-systeem is aan vernieuwing toe. Het doel van het nieuwe PGB-systeem, PGB 2.0, is het verbeteren van de ondersteuning van de budgethouder en het vergroten van de rechtmatigheid van de uitvoering van het PGB-trekkingsrecht. De meerwaarde voor gemeente is te vinden in een efficiƫntere afhandeling van dossiers, beter inzicht in de verschillende zorgfuncties en geautomatiseerde controles om zodoende onrechtmatige handelingen te voorkomen.

Het gehele proces van toekenning tot daadwerkelijke uitkering van het PGB-budget kent verschillende partners die in een keten met elkaar werken. De invoering van het nieuwe PGB-systeem raakt daarom ook de hele keten; gemeenten, SVB, VWS, Zorgverleners en natuurlijk de budgethouders. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling en de implementatie van dit nieuwe systeem niet eenvoudig is en behoorlijk veel impact heeft alle betrokken partijen. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde implementatie in vijf tranches. De implementatie wordt vanaf september 2019 ondersteund vanuit de VNG.

Hoe implementeren

In juni 2018 is de eerste proefversie van PGB 2.0 live gegaan, met DSW en gemeente Westland. In juni 2019 zijn twee zorgkantoren en hun budgethouders aangesloten. Na de zomer 2019 wordt een aantal voorloper gemeenten aangesloten. Deze fase is vooral bedoeld om het systeem te verbeteren en na te gaan of deze voldoet aan eerder gestelde vereisten. Vanaf februari 2020 volgt de eerste tranche van de landelijke uitrol voor alle gemeenten, waarbij de voorbereiding start in september 2019. In vijf tranches worden gemeenten aangesloten op het nieuwe PGB Portaal. De tranches volgen elkaar na iedere drie maanden op. De laatst tranche moet daarmee gerealiseerd zijn in het 1e kwartaal van 2021.

De voorbereiding van iedere tranche bedraagt zes maanden en wordt vanuit de VNG begeleid met drie implementatiebijeenkomsten. Door een regionale verdeling zorgen we er met elkaar voor dat we een relatief kleine groep van gemeenten (circa 20) per tranche en per regio kunnen aansluiten op de nieuwe applicatie. U als gemeente ontvangt bij de 1e implementatie bijeenkomst de nodige informatie, waaronder een draaiboek, communicatiemateriaal en contactpersonen voor eventuele technische ondersteuning.

In de praktijk

Er zijn een aantal regionale bijeenkomsten gepland waarin algemene informatie en ontwikkelingen met elkaar worden gedeeld. Voor de agenda en aanmelden kunt u terecht op de website van i-Sociaal domein.

Een impressie van de regiobijeenkomsten in juni / juli is te vinden op YouTube.