Ondernemersplein

Ondernemersplein

Op het Ondernemersplein staat alle informatie van de (semi-)overheid die nodig is om te ondernemen. Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Het Ondernemersplein is een initiatief met steun van het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst.

Doel van dit product

Het Ondernemersplein zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar voor hun relevante informatie.

Dienstverlening voor ondernemers

Het digitaal Ondernemersplein is de plek waar de dienstverlening van de overheid integraal voor de ondernemer wordt ontsloten. Onder dienstverlening verstaan we zowel informatie-uitwisseling als transacties en (digitale) interacties. Hierbij wordt uitgegaan van het ‘no-wrong-door’ principe. Dit betekent dat het plein een toegang is voor alle ondernemerszaken, maar niet dat al deze zaken/transacties hier ook daadwerkelijk plaatsvinden. Ondernemers hoeven daardoor slechts op één locatie hun informatie te halen, daarnaast kunnen transacties met betrekking tot ondernemen bij overheidspartijen via ondernemersplein.nl gemakkelijk uitgevoerd worden.

Ondernemersplein.nl heeft zich in de afgelopen jaren succesvol ontwikkeld. Ondernemers geven het Ondernemersplein in 2016 gemiddeld een 7,3. In de afgelopen periode zijn informatie en diensten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeenten Den Haag en Amsterdam aan het Ondernemersplein toegevoegd.

VNG Realisatie heeft de herpositionering van het platform aangekondigd. Hiermee is het de intentie om de gebundelde content van Ondernemersplein over bijvoorbeeld het starten van een bedrijf terug te leveren aan andere overheden. Ook komt er een verbeterslag op de content.

Aanvullende informatie