Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken zorgt ervoor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.

Doel van dit instrument

De NORA-norm maakt het mogelijk dat voorzieningen binnen de overheid goed met elkaar samenwerken en zorgen ervoor dat optimaal hergebruik wordt gemaakt van bestaande oplossingen.

NORA als norm

Het opdrachtgeverschap voor de NORA ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvoering van het beheer en de doorontwikkeling van de NORA is belegd bij ICTU. De NORA is in 2009 door het kabinet vastgesteld als norm voor de Nederlandse overheid. NORA is begonnen als een set van afspraken om digitale dienstverlening in de publieke sector mogelijk te maken en te verbeteren. Nog steeds vormen de bindende afspraken over interoperabiliteit en kwaliteit van dienstverlening de kern van de NORA: tien Basisprincipes en veertig Afgeleide Principes. Om die kern heen is een community gegroeid waarin de kennis en ervaring van architecten, projectleiders, beleidsadviseurs en specialisten bij elkaar komt.

De gemeentelijke richtlijnen voor gegevensmanagement, de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA), worden overgenomen door de NORA, oftewel de richtlijnen die door de gehele overheid worden gehanteerd. De richtlijnen voor gegevensmanagement bestaan kort gezegd uit manieren voor het slim registeren en gebruiken van gegevens van bijvoorbeeld burgers

De NORA richt zich op de publieke sector in het geheel en geldt voor alle domeinen en bestuurslagen. Het beheer en de ontwikkeling van de NORA wordt afgestemd met gebruikers uit alle bestuurslagen binnen de NORA Gebruikersraad. Afspraken in NORA maken samenwerken en informatie-uitwisseling mogelijk over bestuurslagen, ketens en domeinen heen. Maar ook binnen een keten, een domein, een bestuurslaag of een organisatie is het handig om afspraken te maken over samenwerking en informatie-uitwisseling. De zogenaamde NORA Familie, waarin alle afsprakenstelsels (architecturen) mee kunnen praten, voorkomt dat afspraken in de ene keten uitwisseling met de andere keten moeilijker maken.

Samenwerking tussen de leden van de NORA Familie heeft meerdere doelen:

  • Het wiel niet in elk domein of elke organisatie opnieuw uit hoeven vinden;
  • Voorkomen dat afspraken in de ene keten die in de andere keten tegenspreken;
  • De kennis uit de praktijk gebruiken om de NORA-afspraken te verbeteren;
  • Een goede afweging maken tussen de behoefte om eigen baas te zijn en het belang van samenwerking.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over NORA is te vinden op http://noraonline.nl

Aanvullende informatie

GEMMA (Gemeentelijk Model Architectuur) is een van de dochters van de NORA.