Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)

Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie CIO-Rijk), is het programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI) ingericht. Het programma is een van de kennisinstrumenten van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, onderdeel van ICTU.

Doel van dit instrument

Doel van het programma MOOI is de doorontwikkeling van de wetgeving op het gebied van openheid en (passieve en actieve) openbaarheid van bestuur en de uitvoering daarvan.

Waarom

Het programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie is er een van tien kennisinstrumenten die momenteel binnenĀ  het Leer- en Expertisepunt Open Overheid worden ontwikkeld. Het LEOO zoekt daarbij actief samenwerking met andere (publieke) organisaties.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

10 x tijd voor Open Overheid

10 x tijd voor Open Overheid