Meetups datagedreven gemeente

Meetups datagedreven gemeente

Gebruik van data in bestuur, beleid en uitvoering is niet nieuw. Wat wél nieuw is, is de explosie van hoeveelheid, nieuwe analysemogelijkheden en toepassingen van data op alle domeinen. Dit roept vraagstukken op voor de gemeentelijke praktijk en organisatie. Diverse gemeenten hebben al vergaande kennis en ervaring met data. VNG Realisatie organiseert daarom interactieve kennissessies (meetups) rondom het thema ‘datagedreven gemeente’.

Doel van dit instrument

Kennisuitwisseling tussen en samenbrengen van gemeenten die bezig (willen) zijn met datagedreven werken: met thema’s als technische toepassingen, organisatorische vraagstukken en multidisciplinair werken.

Verbinding en kennisuitwisseling tussen gemeenten

Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan een breed gedragen visie, (praktijk)voorbeelden en ervaringen van andere gemeenten op deze thema’s. VNG Realisatie faciliteert daartoe met de meetups een laagdrempelig en interactief platform ter bevordering van deze verbinding en kennisuitwisseling. Overkoepelend geven de meetups dus een praktische invulling aan (blijvend) leren en ontwikkelen door inzet van een duurzame community.

De meetups vinden maandelijks plaats op een centrale plek in de omgeving van Utrecht. Per meetup is er ruimte voor vijftig deelnemers, afgestemd op thematiek en vraagstukken. Over het algemeen zijn de meetups bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken (willen) zijn bij de opgave rondom ‘Meer Datagedreven Werken’ en zich herkennen in de uitdagingen die hierbij komen kijken.

Sinds mei 2017 zijn 10 meetups georganiseerd met ruim 200 unieke deelnemers uit meer dan 100 verschillende gemeenten. In 2018 wordt deze reeks maandelijks voortgezet. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief datagedreven gemeenten.

Meedoen aan meetups Datagedreven Gemeenten

De meetups zijn gericht op medewerkers van gemeenten die op tactisch of strategisch niveau bezig zijn met (innovatieve) datagedreven projecten en programma’s, of deze ambitie hebben. Veelal opereren zij op verschillende afdelingen op het snijvlak van beleid, bestuur en organisatie (niet alleen ICT).

Deelnemen of bijdragen aan een meetup?

Wilt u deelnemen aan de meetup of een bijdrage leveren? Neem contact op met projectleider Fatiha Alitou. U kunt ook lid worden van de LinkedIn-groep (open) Data Nederlandse Gemeenten. In deze online omgeving worden niet alleen projecten en initiatieven op dit thema gedeeld, u kunt ook vragen stellen of oproepen plaatsen voor samenwerking. De LinkedIn-groep is gekoppeld aan de meetups en vormt daarmee het online platform om in contact te blijven met uw collega’s rondom het onderwerp (open) data en datagedreven werken. Inmiddels hebben ruim 200 collega’s zich hierbij aangesloten.