Leveranciersmanagement

Leveranciersconvenant en addenda

VNG Realisatie heeft alle afspraken voor samenwerking met softwareleveranciers tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten samengebracht in een overkoepelend leveranciersconvenant. Elke aanvullende afspraak die nadere detaillering nodig heeft, wordt via addenda (aanvullingen) aan het nieuwe convenant gehangen. Belangenorganisaties Dimpact, GV Centric, VIAG, IMG100K+ en FAMO onderschrijven het nieuwe VNG Realisatie leveranciersconvenant.

Doel van dit product

Het leveranciersconvenant geeft vorm aan de samenwerking tussen VNG Realisatie, leveranciers en samenwerkingsverbanden. Aanvullende afspraken worden via addenda (aanvullingen) aan het convenant gehangen.

Waarom

Bij een verbeterde dienstverlening hoort ook vermindering van de administratieve lasten. Samenwerking met andere gemeenten en partijen speelt hierbij een belangrijke rol. Het leveranciersconvenant geeft vorm aan de samenwerking tussen VNG Realisatie, leveranciers en samenwerkingsverbanden. Deze samenwerking is gericht op het gezamenlijk (door)ontwikkelen van procesmatige en technische standaarden, bijvoorbeeld door vakmatig kennis te delen. Sinds 1 april 2016 is het nieuwste convenant van kracht.

Aanvullende afspraken die nadere detaillering nodig hebben, worden via losse addenda (aanvullingen) aan het nieuwe convenant gehangen. Deze addenda kunnen apart worden ondertekend gedurende een bepaalde periode. Na de betreffende periode worden deze addenda als standaard beschouwd.