Leveranciersmanagement

Leveranciersbijeenkomsten

VNG Realisatie organiseert leveranciersbijeenkomsten voor marktpartijen die werkzaam zijn voor gemeenten.

Doel van dit product

Doel van de leveranciersbijeenkomsten is kennis uitwisselen en bepalen hoe we elkaar kunnen versterken ter verbetering van de e-dienstverlening van gemeenten.

Waarom

Gemeenten werken voortdurend aan verbetering van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Zij kunnen hun dienstverlening versterken door te werken met een transparante en evenwichtige IT-architectuur. Ook leveranciers hebben daarin een rol.

Bij de leveranciersbijeenkomsten komen marktpartijen die werken voor gemeenten, zoals softwareleveranciers en adviesbureaus, samen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis uit te wisselen en om te bepalen hoe alle verschillende partijen elkaar kunnen versterken ter verbetering van de e-dienstverlening van gemeenten.

Data

De leveranciersbijeenkomst van 1 november 2019 is uitgesteld. Uit evaluaties is gebleken dat de bestaande opzet en inhoud van de leveranciersbijeenkomsten aan vernieuwing toe is. De komende tijd denken we samen met leveranciers na over een nieuwe opzet die beter past bij de huidige ontwikkelingen. Op deze pagina wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Aanvullende informatie

De leveranciersbijeenkomsten duren van 09.30 tot 15.00 uur met aansluitend een borrel. Het programma begint altijd plenair. Daarna volgen rondes met verschillende workshops en kennissessies. Tijdens de workshops is er ruimte om een-op-een gesprekken te voeren met adviseurs van VNG Realisatie. Het programma van elke bijeenkomst gaat uit van drie thema’s: decentralisaties, standaarden en informatiebeveiliging. Daarnaast komen per bijeenkomst verschillende andere onderwerpen aan bod.