Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO), onderdeel van ICTU, werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de directie Democratie en Burgerschap. Het Leer- en Expertisepunt brengt vraagstukken in kaart rond het thema Open Overheid. LEOO organiseert kennis- en ervaringsdeling en is betrokken bij de organisatie van bijeenkomsten en leerkringen.

Doel van dit instrument

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) wil overheidsorganisaties ondersteunen bij de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving in het kader van een Open Overheid.

Wat doet het Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is verbonden met andere organisaties en een verzamelpunt van (ervarings)deskundigen op het gebied van Open Data, Open Verantwoording, Open Contact en Open Aanpak. Gemeenten kunnen bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid terecht met vragen en opmerkingen over Open Overheid. Het LEOO werkt samen met het team Open Overheid van BZK.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Verzamelpunt voor informatie

De website van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is het verzamelpunt voor veel informatie over ontwikkelingen en handvatten die raken aan de open overheid.

Open-overheid.nl