Inwonercloud

Inwonercloud

In het nieuwe sociaal beleid staat niet centraal wat de burger niet kan, maar wat hij wel kan. We ondersteunen de inwoners hier graag bij met technologische mogelijkheden. Daarom is er de Inwonercloud: iedere burger een eigen digitale omgeving voor informatie, organisatie en ondersteuning bij de dienstverlening in het sociaal domein. In de basis bestaat de Inwonercloud uit negen ‘zelfredzaamheid-apps’. VNG Realisatie onderzoekt hoe dergelijke apps eenvoudig en veilig aangesloten worden op de gemeentelijke basis-infrastructuur.

Doel van dit product

Het doel van samenwerken aan een Inwonercloud voor het sociaal domein is de inwoner centraal stellen, niet de instituties, om zo vraaggerichte zorg mogelijk te maken. Zelfregie en eigen kracht vormen daarbij de uitgangspunten.

Waarom een Inwonercloud?

De Inwonercloud is een hulpmiddel voor efficiënte communicatie, organisatie en informatievoorziening. Iedere burger krijgt zijn eigen digitale omgeving en heeft hiermee regie over de eigen opvoed-, zorg- en participatievragen. De Inwonercloud bestaat uit negen kern-apps, te weten: eigen verhaal, Eigen dossier, Marktplaats, Waarderen, eigen budget, Zelfhulp, Info toolkit, Communities en Online hulpverlening.

Vier hoofdprincipes

De Inwonercloud gaat uit van vier hoofdprincipes: de burger heeft een eigen dossier, er is online toegang tot (sociale) informatie, er is een marktplaats voor zorgvragen en zorgaanbod, en de burger heeft er een persoonsgebonden budget.

Inwonercloud: voor wie?

De Inwonercloud is er primair voor alle inwoners van Woerden. Daarbinnen zijn een aantal groepen die er extra mee geholpen zijn:

  • Multi-probleemgezinnen met een langdurige hulpvraag, waar (twee of) meerdere professionals betrokken zijn.
  • Cliënten die graag meer regie willen over hun eigen zorgtraject, bijvoorbeeld zelf een hulpverlener kiezen.
  • Ieder gezin dat de behoefte heeft een eigen digitaal dossier te beheren (dat kan in alle domeinen: onderwijs, zorg, werk, financiën, etc.)
  • Mensen die argwanend zijn over het dossierbeheer bij instellingen en graag zelf inzicht in of regie over hun dossier willen.
  • Iedereen die niet graag steeds opnieuw zijn verhaal vertelt aan verschillende organisaties.
  • Voor (aanstaande) cliënten en inwoners die een professional zoeken, maar eigenlijk niet de drempels van het huidige systeem over willen/kunnen/durven.
  • Voor cliënten die informatie zoeken of willen delen op laagdrempelige of verdiepende vraagstukken.

Om echte vraaggerichte zorg mogelijk te maken, vraagt de cliënt zelf online een PGB aan, en besteed dit op de marktplaats. Hij/zij kiest zelf de professional(s) die bij hem of haar past, en beoordeelt deze online. De feedback is zoveel mogelijk voor iedereen beschikbaar. Ten slotte faciliteert de cloud zelfhulp, door de burger tal van tools, informatie, communities en websites (apps) aan te reiken, waarmee hij/zij zelfstandig aan de slag kan.

Gemeente Losser - WhatsappIn gesprekken met inwoners van Losser komt bij de gemeente regelmatig naar voren dat zij schroom hebben om verdachte situaties te melden bij de politie of deze niet herkennen, zo meldt de gemeente.  'Het spel Vang de boef in de wijk maakt bewoners op een leuke manier bewust van verdachte situaties en geeft hen de gelegenheid te oefenen met het signaleren en melden van verdachte situaties.' 

Hulptool voor professionals

Daarnaast stemmen nulde-, eerste- en tweedelijnsprofessionals vanuit een of meerdere organisaties makkelijk met elkaar en met cliënten af. Ook is het een handig hulptool voor zorgorganisaties, financiers en opdrachtgevers.

Informatievoorziening en online hulp

Gemeenten bieden aan hun inwoners een goede informatievoorziening en online hulp aan door middel van de Inwonercloud. Deze tool is een belangrijk hulpmiddel in de transformatie naar een open en transparante participatiesamenleving.

Implementatie en realisatie Inwonercloud

De realisatie van de Inwonercloud is in handen van de ICT-coöperatie van gemeenten. De coöperatie hanteert hiervoor de basistechnologie en filosofie van het platform Gemcloud. Hierop worden producten en applicaties ontwikkeld voor communicatie en samenwerking met de overheid. De Inwonercloud is in wezen zo’n applicatie, die zich specifiek op het sociaal domein richt.

Co-creatie

De ontwikkeling van de Inwonercloud is een interactief proces. Er zijn zo veel mogelijk partners en mensen met goede ideeën bij betrokken. Het vervolgproces gebeurt in co-creatie tussen gemeente, burgers, zorgaanbieders en leveranciers, waaronder Part-up en Gemboxx.

Micropilots

De pilot Inwonercloud is hiertoe op zoek naar zeven gemeenten en leveranciers die willen meedoen om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren door de inzet van apps voor het sociaal domein .

Vergroten zelfredzaamheid

Met de pilot wil de gemeente Woerden inventariseren welke apps en toepassingen kunnen bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Het doel is tweeledig: 1. Burgers en zorgverleners apps aanreiken waarmee zij hun weg kunnen vinden in het sociaal domein zodat zij hun zelfredzaamheid en eigen kracht kunnen vergroten. 2. Samen 100 micropilots uitvoeren met apps die de zelfredzaamheid van de burger vergroten.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Website Inwonercloud

Op de website van de Inwonercloud is verdiepende informatie over het product te vinden.

Inwonercloud

Inwonercloud op pilotstarter

De inwonercloud komt voort uit een verkenning die is uitgevoerd in de Pilotstarter. Meer informatie hierover is terug te vinden op de Pilotstarter.

Inwonercloud op Pilotstarter

Inzet Inwonercloud gemeente Woerden

Meer informatie over de manier waarop de Inwonercloud wordt ingezet bij de gemeente Woerden: