Innovatieve gebruikstoepassingen Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Nog niet in alle gemeentelijke beleidsdomeinen wordt intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), in combinatie met andere locatiegebonden gegevens. Gemeenten zetten vooral stappen door het gebruik van kaarten op gemeentelijke websites en in dienstverleningsprocessen verder uit te breiden.

Doel van deze verkenning

De verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.

Gebruik maken van de BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, die gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastlegt. Bestuursorganen zijn bij de vervulling van hun publiekrechtelijke taken verplicht om gebruik te maken van de BGT. Het gebruik van de BGT wordt hiervoor concreet in verschillende werkprocessen ingeregeld. 

Daarnaast kan door het gebruik van de BGT in combinatie met andere locatiegebonden informatie aantoonbaar ‘slimmer’ (efficiënter, klantvriendelijker, zorgvuldiger) worden gewerkt in verschillende toepassingen van "vandaag", "morgen" en "overmorgen".

Voor Haarlem was de stap naar de BGT een ingrijpende, maar nodige stap, zo laat Lana Novovic weten. Zij is projectleider voor de BGT binnen de Noord-Hollandse gemeente. “Wij hadden alleen de GBKN (Grootschalige Basiskaart van Nederland) en de BAG-pandenkaart. Die was opgebouwd op basis van oude luchtfoto’s. Wij zitten hier rondom Schiphol en konden om die reden niet ieder jaar nieuwe luchtfoto’s maken. Op een gegeven moment hebben we besloten om de voorgevels van de GBKNen de achtergevels van de pandenkaart samen te voegen. Daarmee hebben we nu eigenlijk de BGT en BAG in één kaart.” 

Wegwijzer digitale kaarten voor gemeenten

Wegwijzer Digitale Kaarten“Om het gebruik van de BGT op websites en in gemeentelijke dienstverleningsprocessen te stimuleren heeft VNG Realisatie de wegwijzer Digitale kaarten op de gemeentelijke website beschikbaar gesteld.

De wegwijzer laat aan de hand van een zestal voorbeeldkaarten zien hoe je binnen een beperkt aantal stappen, op eenvoudige wijze, een interactief digitale kaart op basis van de BGT kunt toevoegen aan de gemeentelijke website. De wegwijzer maakt gebruik van de kaartenwizard van Publieke Dienstverlening op Kaart (pdok)

De wegwijzer is onderdeel van de leermodules digitale dienstverlening van het Kenniscentrum Dienstverlening van VNG Realisatie en richt zich op de doelgroep web redacteuren. Een van de voorbeeldkaarten uit de wegwijzer is ook terug te vinden op pagina over webteksten voor toptaken.

Aanvullende informatie opvragen

Voor aanvullende informatie neemt u contact op met Gerlof de Haan, Adviseur Gemeentelijk Gebruikt BGT.